GPW: zarząd rekomenduje wypłatę 2,40 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2019 rok

Gospodarka / Z rynku

Zarząd GPW zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 100,7 mln zł z zysku netto za 2019 rok - poinformowała giełda w komunikacie. Na jedną akcję przypadnie 2,40 zł dywidendy, podczas gdy przed rokiem GPW wypłaciła 3,18 zł dywidendy na akcję.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Zarząd GPW zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 100,7 mln zł z zysku netto za 2019 rok - poinformowała giełda w komunikacie. Na jedną akcję przypadnie 2,40 zł dywidendy, podczas gdy przed rokiem GPW wypłaciła 3,18 zł dywidendy na akcję.

Zarząd @GPW_WSExchange zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 100,7 mln zł z zysku netto za 2019 rok #GPW #giełda #dywidenda

Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4 proc. zysku skonsolidowanego (93,22 proc. zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 6,61 proc. przy kapitalizacji GPW z 9 kwietnia 2019 r.

Czytaj także: GPW: 119,32 mln zł zysku netto w 2019 r. Co z wypłatą dywidendy?

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę powyżej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Co wziął pod uwagę zarząd GPW?

Zarząd Giełdy rekomendując wysokość dywidendy, uwzględnił m.in. wyniki finansowe grupy w 2019 r., wskaźniki rentowności ROE (13,6 proc.) i ROA (9,6 proc.) oraz utrzymującą się wysoką płynność bieżącą - 6,7 proc. w 2019 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto) oraz potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy do 2022 roku.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za zeszły rok podejmie walne zgromadzenie GPW.

Z zysku za 2018 rok GPW wypłaciła 3,18 zł dywidendy na akcję.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: