GPW zawiesiła obrót akcjami kolejnych spółek

Gospodarka / Z rynku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami spółek: Sadovaya Group, Peixin International Group N.V., New World Resources PLC, KDM Shipping Public Limited, JJ Auto AG oraz Fenghua Soletech AG, a także Sunex i Cube.ITG.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami spółek: Sadovaya Group, Peixin International Group N.V., New World Resources PLC, KDM Shipping Public Limited, JJ Auto AG oraz Fenghua Soletech AG, a także Sunex i Cube.ITG.

.@GPW_WSExchange zawiesiła obrót akcjami spółek: Sadovaya Group, Peixin International Group N.V., New World Resources PLC, KDM Shipping Public Limited, JJ Auto AG oraz Fenghua Soletech AG na rynku #GPW #giełda

Obrót akcjami spółek został zawieszony od 7 maja do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raporty roczne (w przypadku Sadovaya - za 2017-2018, Peixin - za 2018, NWR - za lata 2016-2018, KDM Shipping - 2018, JJ Auto - 2014-2018, Fenghua - 2015-2018).Czytaj także: GPW zawiesiła obrót akcjami trzech spółek >>>

GPW zawiesiła obrót akcjami spółek: Sunex i Cube.ITG na rynku głównym w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.Obrót akcjami spółek został zawieszony od 7 maja.Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez w/w emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa, podała wcześniej KNF.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. notowana na głównym rynku GPW.Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. 
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: