GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu na wniosek spółki

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. (włącznie).

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. (włącznie).

#GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. #Kopex

"Po rozpatrzeniu wniosku spółki Kopex S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'PLKOPEX00018', zarząd giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami na Głównym Rynku GPW - w okresie od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r. (włącznie)" - czytamy w uchwale.Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami emitenta związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji Kopex S.A. na akcje Famur S.A. i wycofaniem części akcji spółki dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki Kopex S.A. - na szczegółowych zasadach opisanych w planie podziału, podała wcześniej spółka.

Podział Kopeksu

W ub. tygodniu Famur podał, że Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Famuru oraz podział Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur, co oznacza, że spełniono prawny wymóg integracji i zakończono proces integracji operacyjnej.Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: