Grażyna Ancyparowicz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Polityki Pieniężnej

Grażyna Ancyparowicz, Członek Rady Polityki Pieniężnej
fot. NBP

Członek Rady Polityki Pieniężnej

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. otrzymała stopień doktora, a 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.Do 2011 r. łączyła działalność naukową z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowiska dyrektora departamentu w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym. W latach 1996-2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne.

Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym w szeroko pojętej problematyce finansów. Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego” oraz opublikowaną w 2015 r. monografię „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”.Jest członkinią Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie.30 stycznia 2016 r. Sejm RP powołał dr. hab. Grażynę Ancyparowicz w skład Rady Polityki Pieniężnej.
Udostępnij artykuł: