Grażyna Ciurzyńska nowym prezesem zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Kadry

Rada Fundacji, w drodze rozstrzygnięcia konkursu, powołała Grażynę Ciurzyńską na prezesa zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Z dniem 1 czerwca 2021 r. dołączy ona do zarządu, a miesiąc później obejmie stanowisko prezesa zarządu. Zastąpi tym samym dr Mieczysława Groszka, który piastował tę funkcję w kończącej się kadencji.

Grażyna Ciurzyńska
Grażyna Ciurzyńska Fot. Fundacja Polska Bezgotówkowa

Rada Fundacji, w drodze rozstrzygnięcia konkursu, powołała Grażynę Ciurzyńską na prezesa zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Z dniem 1 czerwca 2021 r. dołączy ona do zarządu, a miesiąc później obejmie stanowisko prezesa zarządu. Zastąpi tym samym dr Mieczysława Groszka, który piastował tę funkcję w kończącej się kadencji.

Grażyna Ciurzyńska od 25 lat związana jest z sektorem finansowym, w tym z rynkiem płatności bezgotówkowych. Była odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz z dostawcami technologii bankowych. Odpowiadała za wdrożenie innowacyjnych produktów i rozwiązań płatniczych. Była członkiem Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa, członkiem prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich.

Pracowała na wyższych stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego. Nadzorowała współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. W obszarze detalicznym była odpowiedzialna za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, a także zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz w zarządzaniu spółkami, w tym jako prezes zarządu i członek rad nadzorczych.  

Czytaj także: Polska Bezgotówkowa – podsumowanie roku 2020 i plany na przyszłość >>>

Nowa prezes zarządu jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przez wiele lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

O Fundacji Polska Bezgotówkowa

Fundacja została powołana w 2017 r. w celu podejmowania działań w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, w szczególności poprzez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także działania na rzecz budowy innowacji technologicznych w płatnościach. 

Udostępnij artykuł: