Grażyna Ciurzyńska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

PKO Bank Polski logo

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Pani Grażyna Ciurzyńska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN.Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 r. w administracji rządowej. Od 1996 r. przez ponad 20 lat związana z sektorem bankowym. Pracowała na stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego banku PBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A. nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie na stanowiskach Dyrektora w obszarze detalicznym Banku BGŻ S.A. odpowiedzialna między innymi za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję Doradcy Prezesa Zarządu Banku. Od 2007 r. związana z rynkiem płatności. Jako Dyrektor Departamentu w Banku BGŻ S.A., a następnie w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz z dostawcami technologii i usług bankowych. Była członkiem Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej Prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich.

Przez ponad 15 lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej, w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, skupiona na inwestycjach bezpośrednich i integracji europejskiej. W ostatnim czasie Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii koordynująca działania strategiczne i legislacyjne w obszarze inwestycji prywatnych, nadzorująca współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy, zarządzająca instrumentem specjalnych stref ekonomicznych i dużymi projektami inwestycyjnymi.Aktualnie p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. odpowiadająca w szczególności za promocję polskiej gospodarki, wspieranie przedsiębiorstw w ich ekspansji zagranicznej i inwestycjach. Członek Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz Członek Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.Zależny Członek Rady Nadzorczej.
Udostępnij artykuł: