Grecja odcięta od środków

Komentarze ekspertów

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, podczas wczorajszego posiedzenia RPP podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zdaniem prezesa NBP, istotny wpływ na przyszłość polityki monetarnej Polski będzie miało rozpoczęcie programu luzowania ilościowego w strefie euro.

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, podczas wczorajszego posiedzenia RPP podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zdaniem prezesa NBP, istotny wpływ na przyszłość polityki monetarnej Polski będzie miało rozpoczęcie programu luzowania ilościowego w strefie euro.

"Bierzemy pod uwagę, że pod wpływem QE przeprowadzanego przez EBC złoty będzie się wzmacniał i w decyzjach o stopach procentowych ten czynnik będzie uwzględniony" - powiedział Marek Belka na konferencji prasowej.

Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły także wiadomości o podniesieniu przez ECB minimalnego ratingu papierów wartościowych przyjmowanych pod zabezpieczenie pożyczek - w praktyce oznacza odcięcie greckiego sektora bankowego od taniego finansowania. Od tej pory banki będą mogły skorzystać jedynie z tzw. awaryjnych pożyczek udzielanych przez grecki bank centralny, co stawia pod znakiem zapytania wypłacalność tego kraju. Jak wynika z informacji opublikowanych przez agencję Bloomberg, jeśli nowy rząd nie podpisze porozumienia z Troiką, Grecji może zabraknąć środków jeszcze w tym miesiącu.

W czwartek decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych podejmie BoE - analitycy spodziewają się ich utrzymania na poziomie 0.5%. Popołudniu w Stanach Zjednoczonych zostaną natomiast opublikowane cotygodniowe dane obrazujące aktualną sytuację na tamtejszym rynku pracy. W przeddzień publikacji oficjalnych informacji na temat zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, poznamy także wyniki raportu Challengera przedstawiającego planowaną liczbę zwolnień w USA.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: