Grupa Allegro zmniejszyła dług o 651,7 mln zł po refinansowaniu zadłużenia

Z rynku

Grupa Allegro.eu dzięki transakcji refinansowania zmniejszyła zadłużenie kredytowe o 651,7 mln zł, do 5.500 mln zł wobec 6.151,7 mln zł wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Koszty finansowe związane z refinansowaniem zadłużenia wyniosły łącznie około 170 mln zł i ma być uwzględnione w wynikach trzeciego kwartału.

Allegro
Fot. stock.adobe.com/monticellllo

Grupa Allegro.eu dzięki transakcji refinansowania zmniejszyła zadłużenie kredytowe o 651,7 mln zł, do 5.500 mln zł wobec 6.151,7 mln zł wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Koszty finansowe związane z refinansowaniem zadłużenia wyniosły łącznie około 170 mln zł i ma być uwzględnione w wynikach trzeciego kwartału.

.@Allegro_Group dzięki transakcji refinansowania zmniejszyło zadłużenie kredytowe o 651,7 mln zł, do 5.500 mln zł wobec 6.151,7 mln zł wcześniej #Allegro

Refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy odbyło się przy wykorzystaniu środków pochodzących z nowych pożyczek oraz z części wpływów z pierwotnej emisji akcji dokonanej podczas zakończonej kilka dni temu pierwszej oferty publicznej.

Allegro.eu podpisało umowę z kilkunastoma instytucjami finansowymi

Allegro.eu podpisało we wrześniu umowę z kilkunastoma instytucjami finansowymi dotyczącą zobowiązania do udzielenia nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego na kwotę 5.500 mln zł oraz wielowalutowego kredytu odnawialnego na kwotę równoważną 500 mln zł.

Terminem zapadalności nowych kredytów jest październik 2025 roku.

Oprocentowanie nowych kredytów

Nowe kredyty będą oprocentowane według stawki bazowej w skali rocznej równej stawce WIBOR (lub EURIBOR, lub LIBOR, zależnie od wyboru kredytobiorcy) (przy czym stawka bazowa nie może być niższa niż zero) powiększonej o pierwotną marżę w wysokości 2,25 proc. w skali rocznej w przypadku nowego kredytu nadrzędnego oraz 1,80 proc. w skali rocznej w przypadku nowego kredytu odnawialnego.

W wyniku decyzji o refinansowaniu umowy nadrzędnego kredytu terminowego i odnawialnego, jak również umowy kredytu drugorzędnego, zawartych pierwotnie 20 grudnia 2016 r., grupa Allegro spodziewa się uwzględnić w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2020, w pozycji kosztów finansowych, obciążenie niepieniężne w wysokości 144,2 mln zł.

Czytaj także: Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20 >>>

Kwota ta odzwierciedla niezamortyzowaną wartość kosztów zaciągnięcia kredytów i związanych z tym wydatków, poniesionych w momencie zaciągnięcia istniejących kredytów w 2017 r. oraz w wyniku ich zwiększenia w 2019 r., które nie będą już amortyzowane przez okres trwania istniejących kredytów.

Czytaj także: Allegro, największe IPO w tej dekadzie na Warszawskiej Giełdzie >>>

Ponadto, spłata kredytu drugorzędnego przed jego zakończeniem wiązała się z powstaniem zobowiązania do uiszczenia dodatkowej opłaty gotówkowej w kwocie 26 mln zł tytułem opłaty za wcześniejszą spłatę, która również zostanie zaliczona do kosztów finansowych w trzecim kwartale 2020 r. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: