Grupa Azoty w strategii do 2030 roku: ok. 2,7 mld zł na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne

ESG

Grupa Azoty w strategii do 2030 zakłada uruchomienie projektu "Zielone Azoty", którego celem będzie dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji grupy oraz wdrożenie rozwiązań w obszarze OZE. Grupa rozważa wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR. Nakłady inwestycyjne na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł.

Grupa Azoty
Grupa Azoty Fot. PAP

Grupa Azoty w strategii do 2030 zakłada uruchomienie projektu "Zielone Azoty", którego celem będzie dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji grupy oraz wdrożenie rozwiązań w obszarze OZE. Grupa rozważa wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR. Nakłady inwestycyjne na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł.

Azoty poinformowały, że głównymi celami w obszarze energetyki będą m.in. dywersyfikacja źródeł energii i odchodzenie od źródeł węglowych, głównie na rzecz OZE i - przejściowo - gazu ziemnego oraz maksymalizacja wykorzystania synergii pomiędzy energetyką i instalacjami chemicznymi np. w obszarze produkcji energii z ciepła procesów chemicznych.

Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego ma pozwolić na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w stosunku do referencyjnego w Unii Europejskiej roku 1990.

Redukcja CO2

Poza tym, Grupa Azoty zakłada, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020.

Projekt „Zielone Azoty”

Grupa poinformowała, że celem projektu „Zielone Azoty” jest ograniczenie użycia energii elektrycznej „systemowej” produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej.

"Do 2030 roku Grupa Azoty będzie prowadzić działania w kierunku osiągnięcia statusu wytwórcy energii zeroemisyjnej. Planowane inwestycje w obszarze OZE będą realizowane głównie na własnych aktywach, jednocześnie grupa nie wyklucza zaangażowania się w projekty zewnętrzne. Zgodnie z założeniami, łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie w przybliżeniu 300 MW. Grupa Azoty szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc." - napisano w komunikacie.

Jak podano, jednym z filarów projektu „Zielone Azoty” będzie aktywność Grupy Azoty w rozwoju europejskiego rynku wodorowego, a grupa do 2024 roku przeprowadzi również analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych elektrowni atomowych (SMR).

"Grupa Azoty przeprowadzi do 2024 roku analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych elektrowni atomowych (SMR). Elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację miksu energetycznego grupy i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych" - napisano w komunikacie.

W ocenie Azotów, elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację miksu energetycznego grupy i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych.

Na dywidendę powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu inwestycji

Strategia Grupy Azoty do 2030 roku zakłada przeznaczanie na dywidendę powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją energetyczną grupy kapitałowej.

Najważniejsze cele finansowe zapisane w nowej strategii Grupy Azoty to osiągnięcie marży EBITDA powyżej 16 proc w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0.

Konsolidacja funkcji finansowej

Jednym z celów strategicznych Grupy Azoty w obszarze finansów jest kontynuacja prac nad konsolidacją funkcji finansowej, która pozwoli na aktywne wsparcie w zarządzaniu grupą kapitałową na poziomach poszczególnych segmentów biznesowych (AGRO, Tworzywa-PA, Tworzywa-Poliolefiny, Pigmenty, Mocznik Tech, Oxoplast).

Nowym segmentem Grupy Azoty będą polioelefiny, czyli obszar ściśle powiązany z kluczową inwestycją Grupy Azoty – Polimery Police. Głównymi celami w tym segmencie będą m.in. rozpoczęcie działalności na rynku polipropylenu, budowa sieci klientów i dystrybutorów zapewniającej długotrwałe relacje biznesowe oraz osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych.

Rozszerzenie portfolio produktowego segmentu tworzyw poliamidowych będzie odbywać się przy realizacji założeń idei gospodarki obiegu zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać, w większym stopniu niż dziś, z wykorzystaniem recyklingu odpadów - zarówno z własnych instalacji produkcyjnych Grupy Azoty, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego.

Znacząca pula inwestycji strategicznych wymagać będzie pozyskania dodatkowego finansowania. W tym zakresie Grupa Azoty będzie działać w trzech obszarach: zielone finansowanie w formie obligacji lub celowego kredytu, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia oraz wydłużenie finansowania korporacyjnego poprzez przedłużenie obecnych lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego.

Czytaj także: Grupa Azoty i Microsoft podpisały porozumienie ws. wykorzystania chmury obliczeniowej >>>

Planowany poziom wydatków na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje w Grupie Azoty w 2030 roku szacowany jest na 2-3 proc. przychodów grupy kapitałowej.

"Istotna część zasobów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty zostanie skierowana na realizację celów klimatycznych. Wśród nowych projektów znajdą się m.in.: biodegradowalne otoczki granulowanych nawozów, opracowane we współpracy z Compo Expert, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych. Grupa Azoty zintensyfikuje również działania w obszarze precyzyjnego rolnictwa, wpisując się tym samym w główny cel Komisji Europejskiej w obszarze AGRO, czyli poprawę efektywności nawożenia" - napisano w komunikacie.

"Grupa Azoty będzie realizować również działania m.in. z obszaru elektromobilności, czyli rozwoju ogniw paliwowych i materiałów do produkcji ogniw, wdrożenia technologii recyklingu tworzyw polimerowych (poliolefin, poliamidów), czy odzysku fosforu i potasu z alternatywnych źródeł. Rozważana jest również realizacja projektu sekwestracji, czyli zatłaczania dwutlenku węgla (CO2) do nieeksploatowanych wyrobisk górniczych (CCS - carbon capture and sequestration)" - dodano.

Analitycy: w strategii Azotów niewiele informacji o CAPEXIE, nakłady na dekarbonizację niskie w relacji do celów

Analitycy DM BDM oceniają, że duży nacisk na dekarbonizację w nowej strategii Grupy Azoty nie jest zaskoczeniem, oczekiwali jednak większego skupienia na obszarze wodoru. Wskazują na niewiele informacji o CAPEXIE, a nakłady na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w wysokości 2,7 mld zł wydają się - ich zdaniem - niskie w relacji do zapowiadanych celów.

Nowa strategia kładzie duży nacisk na dekarbonizację, co nie jest zaskoczeniem, choć mały na wodór, gdzie zaangażowanie grupy ma się ograniczać głównie do działalności B&R.

"Podkreślamy, że Polska jest trzecim w Europie producentem wodoru (1 mln ton), a Grupa Azoty największym w kraju (>400 tys. ton sprężonego H) i oczekiwaliśmy większego skupienia na tym obszarze" - napisali analitycy DM BDM w porannym raporcie.

"Strategia niewiele mówi o CAPEX. Wiemy, że dekarbonizacja grupy ma kosztować 2,7 mld zł w perspektywie do 2030 roku, co wydaje się niskim nakładem w relacji do zapowiadanych celów. Zwracamy uwagę, że strategia odchodzenia od węgla nie współgra na razie z realnymi działaniami, gdzie w Puławach w 2022 roku spółka oddaje nowy węglowy blok na ok. 400 tys. ton węgla" - dodali.

Analitycy wskazali, że podane cele finansowe są powyżej celów z poprzedniej strategii z 2014 roku (marża EBITDA 16 proc. vs 14 proc. poprzednio) i powyżej celów ostatniej rekomendacji DM BDM z lutego (<14 proc. po oddaniu Polimerów Police).

"Uzyskanie wskaźnika Net Debt/EBITDA <3,0x do 2025 roku będzie wymagać sporo wysiłku i będzie zależeć od skutecznego wybudowania i szybkiego wdrożenia kluczowej inwestycji Polimery Police (jeszcze 4-5 mld zł do wydania). W rekomendacji oczekiwaliśmy, ze spółka osiągnie ten cel w 2026 roku, ale przy założeniu że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tymczasem inwestycja w międzyczasie złapała półroczny poślizg (do t

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: