Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku

Komentarze ekspertów

Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej około 290 mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł.

Nabywane od Sygma Banku wierzytelności trafią do portfela funduszu BEST I NSFIZ, w którym Grupa BEST ma 100% udziałów. Pakiet obejmuje około 25 tysięcy wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów gotówkowych.

Obserwujemy wzmożoną podaż wierzytelności bankowych. Rynek obrotu wierzytelnościami nieregularnymi znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjają: porządkowanie bilansów przez banki oraz procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym. Do tego dochodzi podaż portfeli typowo hipotecznych. Wiele wskazuje na to, że po dotychczas rekordowym 2014 roku w tym roku może paść kolejny rekord pod względem wartości transakcji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST uczestniczy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych. Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Zawsze licytujemy przy tym rozsądnie i angażujemy się tylko w te transakcje, w przypadku których cena za nabywane wierzytelności pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu adekwatnej do ryzyka charakteryzującego inwestycje w naszej branży – podkreślił prezes BEST.

Krzysztof Borusowski
Prezes BEST

Udostępnij artykuł: