Grupa BIK: Firmy lekceważą terminy płatności, ale jest już na to sposób

Raporty

Jak wynika z badania Instytutu Keralla Research* dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, niemal połowa firm (48 proc.) w ostatnich 6 miesiącach miała do czynienia z niesolidnością swoich odbiorców, ponieważ regulowali płatności za otrzymany towar czy usługi z ponad 60-dniowym opóźnieniem. Powoduje to znaczne utrudnienie funkcjonowania małych i średnich firm, bo każdy zator płatniczy może przyczynić się do bankructwa. Nowa oferta BIK i BIG InfoMonitor (Grupy BIK) będzie wspierać mikroprzedsiębiorców w dotrzymywaniu terminów i pomagać w dobieraniu wiarygodnych partnerów biznesowych.

Jak wynika z badania Instytutu Keralla Research* dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, niemal połowa firm (48 proc.) w ostatnich 6 miesiącach miała do czynienia z niesolidnością swoich odbiorców, ponieważ regulowali płatności za otrzymany towar czy usługi z ponad 60-dniowym opóźnieniem. Powoduje to znaczne utrudnienie funkcjonowania małych i średnich firm, bo każdy zator płatniczy może przyczynić się do bankructwa. Nowa oferta BIK i BIG InfoMonitor (Grupy BIK) będzie wspierać mikroprzedsiębiorców w dotrzymywaniu terminów i pomagać w dobieraniu wiarygodnych partnerów biznesowych.

Niestety praktyka pokazuje, że polskie mikrofirmy są mądre po szkodzie i wciąż nie przewidują problemu z płatnościami od odbiorców towarów i usług. Zamiast zapobiegać zazwyczaj reagują dopiero na skutki. Nie dość, że tylko połowa firm robi cokolwiek, a druga liczy jedynie na łut szczęścia, to nawet ci, którzy deklarują prewencję, mówią głównie o działaniach po fakcie. Próbują zdyscyplinować niesolidnych kontrahentów do dokonania płatności poprzez „częsty kontakt, przesyłane wezwania” – 25 proc., „blokuje dostawy” – 13 proc., „podejmuje działania windykacyjne i kroki prawne” – 11 proc.Sprawdzanie rzetelności płatniczej kontrahenta, które zawsze powinno poprzedzić nawiązanie współpracy, znalazło się dopiero na czwartym miejscu, wskazało je 11 proc. ankietowanych. Było ono mniej popularne niż zabezpieczenie się sprzedażą towaru za przedpłaty - 18 proc. Analiza opinii przedsiębiorców wskazuje, że przedstawiciele mikro, małych i średnich firm bardziej niż na prewencję stawiają na relacyjność.

- Nie można jednak opierać się wyłącznie na podejściu relacyjnym, ważne jest też podejście transakcyjne, którego stałym elementem powinno być sprawdzanie i systematyczny monitoring sytuacji finansowej, wiarygodności płatniczej i kredytowej kontrahentów. Takie działania podnoszą bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i jego rentowność. A ostrożnym warto być nawet w okresie lepszej koniunktury gospodarczej, bo zawsze występuje grupa firm o gorszej kondycji, charakteryzujących się słabszą dyscypliną płatniczą – przestrzega Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Kontrola nad finansami dostosowana do potrzeb

Grupa BIK przygotowała ofertę dla najmniejszych przedsiębiorstw – pakiet usług, dzięki którym właściciele firm mogą mieć dostęp online do historii kredytowej i na bieżąco kontrolować swoje finanse oraz postęp w spłatach kredytu, leasingu czy też należności pożyczkowych. Nowe rozwiązania BIK zostały zbudowane w technologii RWD, dzięki temu wyświetlane produkty dostosowują się do urządzenia, z którego korzysta klient. Raport można więc komfortowo przeglądać na ekranie komputera, tablecie i telefonie. Oferta dostępna jest od niedawna na portalu www.bik.pl, a w jej skład wchodzą takie produkty jak: Raport BIK Moja Firma, Raport o Kontrahencie, Wskaźnik BIK Moja Firma, Wskaźnik o Kontrahencie oraz Alerty BIK Moja Firma i Alerty o Kontrahencie. Usługi te łączą w sobie informacje z dwóch baz: Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. A wszystko wygodnie i w jednym miejscu.

Co przedstawia Raport BIK Moja Firma i Raport o Kontrahencie?

Raport BIK Moja Firma zawiera dane z instytucji finansowych o udzielonych kredytach i pożyczkach oraz informacje o spłacaniu zobowiązań. Znajdują się tam także informacje gospodarcze o płatnościach, np. faktur, z bazy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Korzystając z raportu, można dowiedzieć się, czy firma nie figuruje w Rejestrze Dłużników lub czy osoba nieuprawniona nie wyłudziła kredytu na dane przedsiębiorstwa. Całościowe zestawienie należności pozwala na ocenę realnej szansy firmy na uzyskanie kredytu i daje gwarancję kontroli terminowości spłat. Ponadto można zweryfikować, czy dokonane spłaty zostały odpowiednio zaksięgowane.– Raport BIK Moja Firma stanowi swego rodzaju poświadczenie wiarygodności firmy, ponieważ przedstawia jej aktualną sytuację kredytową. Może się to okazać szczególnie atrakcyjne w pozyskiwaniu nowych klientów i kontrahentów. Przedstawienie takiej oceny firmy to potwierdzenie, że przedsiębiorstwo jest godnym zaufania partnerem w biznesie. – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.Podobnie Raport o Kontrahencie zawiera status zobowiązań sprawdzanej firmy, czyli informacje o terminowości spłat oraz podsumowanie niespłaconych długów widniejących w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Otrzymujemy więc wgląd do szczegółowych informacji o długach sprawdzanej firmy – możemy dowiedzieć się z jakimi płatnościami i na jakie kwoty zalega. Dzięki tej usłudze przedsiębiorca może kontrolować kondycję finansową obecnych i przyszłych partnerów biznesowych, by zapobiegać ewentualnym problemom z otrzymywaniem płatności, co jest niezwykle ważne w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu.

Prosta ocena rzetelności niczym sygnalizacja świetlna na drodze

W nowej ofercie dostępny jest również Wskaźnik BIK Moja Firma, czyli ogólna ocena kondycji finansowej firmy. Działa on w następujący sposób. Jeśli Wskaźnik firmy ma kolor zielony, oznacza to, że nie ma ona opóźnień w spłacie zobowiązań kredytowych, opłaca faktury w terminie i nie została wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, czyli jest to firma wiarygodna, rzetelna, warto z nią nawiązać współpracę. Status pomarańczowy świadczy o tym, że firma ma opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych, jednak są to opóźnienia nie dłuższe niż 30 dni a w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor nie ma negatywnych informacji dotyczących tej firmy. Przedsiębiorstwo może uzyskać status czerwony. Oznacza to, że ta firma jest dłużnikiem – figuruje w Rejestrze Dłużników w bazie BIG InfoMonitor z co najmniej jedną opóźnioną płatnością oraz może mieć zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych. Wskaźnik można udostępnić np. kontrahentom, udowadniając, że jest się partnerem godnym zaufania.Wskaźnik o Kontrahencie zawiera prostą ocenę wypłacalności firmy, prezentowaną na podstawie danych z bazy BIG InfoMonitor. W ten sposób można dowiedzieć się bez analizowania szczegółów, czy firma jest dłużnikiem i czy spłaca swoje należności w terminie. Wskaźnik o Kontrahencie prezentuje się w podobnym kształcie co Wskaźnik BIK Moja Firma: status zielony – firma jest wiarygodna, brak negatywnych informacji o sprawdzanej firmie, status czerwony – firma jest dłużnikiem, w bazie BIG InfoMonitor istnieje co najmniej jeden wpis o nieuregulowanej płatności.

W biznesie trzeba działać szybko i bez przerwy

Przedsiębiorcy w pakiecie mają dostęp do usługi Alert BIK Moja Firma. Jest to rozwiązanie, które pozwala w pełni kontrolować sytuację finansową przedsiębiorstwa, ponieważ 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu monitoruje każdą zmianę związaną z zadłużeniem przedsiębiorstwa. ─ Alerty BIK dla konsumentów działają już na rynku długo i cieszą się rosnącą popularnością. Nowe Alerty dla firm obsługują dodatkowe zdarzenia, np. informują o otwarciu lub zamknięciu rachunku kredytowego, a także o pojawieniu się nowych Informacji Gospodarczych w BIG InfoMonitor – zaznacza Marcin Gozdek, Dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego BIK. Po aktywowaniu Alertów właściciel zostanie powiadomiony przez SMS i e-mail w przypadku, gdy w BIK pojawi się informacja o opóźnieniu w spłacie kredytu firmowego, kiedy firma zostanie wpisana do rejestru dłużników lub gdy zostanie podjęta próba uzyskania kredytu. Dzięki temu otrzymujemy dodatkową ochronę przed wyłudzeniem kredytu na dane naszej firmy.BIK umożliwia także otrzymywanie Alertów o Kontrahencie. Dzięki temu możemy stale monitorować, jak nasz partner reguluje płatności, czy jest rzetelny lub czy ma problemy finansowe, co może odbić się na współpracy. Usługa Alert o Kontrahencie powiadomi nas zawsze wtedy, gdy nasz kontrahent zostanie wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz w przypadku kiedy przestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Monitoruj, sprawdzaj, kontroluj w jednym pakiecie

Produkty w ramach nowej oferty dostępne są pojedynczo lub w pakietach. Szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców może okazać się Pakiet Bezpieczna Firma, w ramach którego dostępne są następujące produkty: 6 Raportów o swojej firmie, Alerty, Wskaźniki oraz możliwość sprawdzania i monitorowania 3 kontrahentów, do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. Z myślą o firmach, które chcą aktywniej kontrolować swoje finanse i partnerów biznesowych, przygotowano ofertę pozwalającą na wygenerowanie 12 Raportów BIK Moja Firma oraz sprawdzanie i monitorowanie 6 wybranych przedsiębiorstw.*Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm, techniką wywiadów telefonicznych, sierpień 2017 r.
Udostępnij artykuł: