Grupa BPS: rozstrzygnięcie VII edycji konkursów TalentowiSKO – etap krajowy

Bankowość spółdzielcza

Rozstrzygnięto etap krajowy VII edycji konkursów organizowanych przez Grupę BPS w ramach programu edukacyjnego TalentowiSKO. Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch konkursach: „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" dla szkół podstawowych oraz „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.

program Talentowisko
Źródło: BPS S.A.

Rozstrzygnięto etap krajowy VII edycji konkursów organizowanych przez Grupę BPS w ramach programu edukacyjnego TalentowiSKO. Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch konkursach: „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" dla szkół podstawowych oraz „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.

Konkursy były skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pierwszy polegał na promocji umiejętności oszczędzania wśród uczniów klas 1‒8 szkół podstawowych.

Drugi, przeznaczony dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, wymagał przedstawienia pomysłu na biznes oraz adekwatnego do niego biznesplanu.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od lat wspierają rozwój wiedzy o finansach i gospodarce wśród dzieci i młodzieży, a także uczestniczą w życiu lokalnych społeczności.

Celem konkursów było popularyzowanie pozytywnych postaw związanych z przedsiębiorczością, zarabianiem pieniędzy i racjonalnym gospodarowaniem nimi, a także wzmacnianie umiejętności pracy zespołowej, podziału zadań i szacunku dla drugiego człowieka.

Dodatkowo konkursy propagują członkostwo w SKO Banków Spółdzielczych, rozpowszechniają wiedzę o działalności Banków Spółdzielczych i Banku Zrzeszającego, a zwłaszcza spółdzielni, jako formy działalności gospodarczej, sprawdzającej się w ekonomii.

Czytaj także: Konkurs EKO fortuna dla klientów banków spółdzielczych z Grupy BPS i Banku BPS

- Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od lat wspierają rozwój wiedzy o finansach i gospodarce wśród dzieci i młodzieży, a także uczestniczą w życiu lokalnych społeczności.

Szczególny nacisk kładziemy na działania w małych miejscowościach, gdzie dostęp do zasobów naukowych i zajęć pozalekcyjnych może być ograniczony.

Niewątpliwie, tegoroczna edycja konkursów była wyjątkowa. Pandemia sprawiła, że dzieci musiały uczyć się w trybie zdalnym, co stanowiło wyzwanie nie tylko dla nich, ale także dla nauczycieli.

Dlatego bardzo się cieszymy, że mimo to, frekwencja w konkursach była wysoka, a poziom nadesłanych prac pozytywnie nas zaskoczył. Widać, że trudne warunki pracy nie ograniczyły kreatywności uczestników mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS SA.

Czytaj także: Dofinansowanie do kredytów ekologicznych w bankach spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS

Laureaci etapu krajowego

Na etapie krajowym zwyciężyli: 

Szkoły podstawowe:

1. miejsce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mielnie z liczbą punktów 94 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Olsztynku;

2. miejsce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym z liczbą punktów 92,7 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy;

3. miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie z liczbą punktów 89,1 pod patronatem Małopolskiego Banku Spółdzielczego.


Szkoły ponadpodstawowe:

1. miejsce
Monika Włodarczyk, Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu z liczbą punktów 79 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu (Pomysł na biznes: Działalność fotograficzna);

2. miejsce
Adam Siedlecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu z liczbą punktów 77 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jasieńcu (Pomysł na biznes: Przedsiębiorstwo świadczące usługi cyfrowe np. dla rolnictwa);

3. miejsce
Karolina Hutniczak, Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej z liczbą punktów 74 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej (Pomysł na biznes: Ekologiczna pasieka. Produkcja kosmetyków z produktów pszczelich).

Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne.

program Talentowisko
Źródło: BPS S.A.

Program TalentowiSKO

TalentowiSKO to program realizujący działania w zakresie wsparcia edukacji finansowej prowadzonej w szkołach w całej Polsce.Jest on rozwinięciemznanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO).

Jego ideą jest wspieranie i rozwój talentów dzieci i młodzieży w obszarach związanych z przedsiębiorczością oraz uświadamianie, że pomysłowość i operatywność to cechy, które zaprocentują w przyszłości.

Konkursy są działaniem wspierającym przedstawione cele, realnym potwierdzeniem dla młodych uczestników, że poszerzanie wiedzy i horyzontów myślowych oznacza dla nowego pokolenia lepszy start w przyszłość.

Więcej na temat Programu TalentowiSKO na stronie www.talentowisko.pl.

Udostępnij artykuł: