Grupa Crédit Agricole rozpoczyna faktoringową działalność w Polsce jako Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA.

Finanse i gospodarka

22 lutego 2012, firma Credit Agricole Commercial Finance Polska SA rozpoczęła działalność operacyjną na rynku faktoringu w Polsce.

Grupa Crédit Agricole Polska – operujący w Polsce dotychczas na rynku bankowości detalicznej oraz innych usług bankowych i finansowych – zdecydowała się rozpocząć działalność faktoringową, w której jest jednym z głównych graczy w Europie. Nowy obszar działalności Crédit Agricole Group Polska pozwoli zaoferować polskim przedsiębiorstwom pełen wachlarz usług.

Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA w swojej ofercie posiada szeroki zakres usług faktoringowych skierowanych głównie do małych i średnich przedsiębiorstw jak również, większych firm operujących na terenie Polski.

Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA powiedział: „Jesteśmy przekonani, że Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA jest dobrze przygotowana do sprostania wysokiemu popytowi na usługi faktoringowe w Polsce, które są usługami o niezwykłym potencjale, ze wzrostem oscylującym na poziomie 20% rocznie. Bycie częścią Crédit Agricole Group, będącej jedną z największych instytucji bankowych na świecie i liczącym się graczem na rynku faktoringu w Europie, upewnia nas, że rozumiemy potrzeby firm i jesteśmy w stanie zaoferować im najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania”.

Źródło: Credit Agricole Commercial Finance Polska SA

Badanie MŚP pod lupą

Badanie „MŚP pod lupą” zostało przeprowadzone przez TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego SA w dniach 9-23.08.2011 na próbie 600 małych i średnich przedsiębiorstw dobranych metodą losowo- kwotową.

Raport obejmuje wyniki badania dotyczącego całej Polski oraz szczegółowe wyniki dla województw. Zostały w nim pokazane różnice w funkcjonowaniu MŚP w poszczególnych regionach. Mali i średni przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę sytuacji ekonomicznej swoich firm, przedstawienie źródeł finansowania swojej działalności, scharakteryzowanie barier napotykanych podczas prowadzenia działalności oraz prób pozyskania zewnętrznego finansowania, jak również ocenę roli instytucji finansowych w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych.

Spośród wszystkich sposobów finansowania działalności i inwestycji w firmie, znanych respondentom choćby ze słyszenia, najczęściej pojawiającą się był kredyt bankowy, wymieniony przez 84% badanych. Jako 3 kolejne możliwości wymieniano środki własne (57 %), leasing (44 %) i fundusze unijne (36 %). Faktoring znalazł się na kolejnej pozycji – spontanicznie wymieniło go tylko 11 procent respondentów.

Respondenci pytani o to, z jakich środków finansowania korzystali kiedykolwiek, w pierwszej kolejności wymieniali środki własne (94 %), kredyty bankowe (72 %) i leasing (59 %). Zdecydowanie mniej popularne były fundusze unijne oraz faktoring – odpowiednio 22 i 10 %.
Zarówno w przeszłości, jak o obecnie głównym źródłem finansowania badanych firm są środki własne (92 %). Bieżącą działalność z kredytów bankowych finansuje 46 % badanych firm, a co trzecie przedsiębiorstwo ma obecnie podpisaną umowę leasingową. Jedna na dziesięć badanych firm korzysta obecnie z funduszy unijnych, natomiast wykorzystywanie factoringu jako zewnętrznego źródła finansowania deklaruje obecnie 4 procent badanych. Prawie połowa badanych (43 %) nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy łatwo można skorzystać z faktoringu. Pełna treść raportu została udostępniona pod adresem www.epmpf.eu.

Wyniki finansowe branży factoringowej

Jak podaje Polski Związek Faktorów (PZF), w 2011 roku obroty firm faktoringowych zrzeszonych w związku wzrosły o ponad 19 % w stosunku do roku ubiegłego i uzyskały poziom 67,1 mld złotych. Oznacza to 9-krotny wzrost obrotów wszystkich firm na przestrzeni 10 lat (z poziomu 7,2 mld zł w 2001r.). Wyraźną tendencją w 2011 roku była przewaga udziału faktoringu niepełnego (55,17%) w obrocie krajowym nad pełnym, który wygenerował 44,83 % obrotów firm PZF. Za niemal 20 % obrót firm PZF odpowiada faktoring zagraniczny.

Główne rodzaje faktoringu

  • Faktoring z regresem – nabywanie całego portfela wierzytelności w stosunku do zgłoszonych odbiorców i finansowanie ich do określonego limitu. Faktor ma pełny regres wobec klienta, jeśli dłużnik nie spłaci faktur w okresie tolerowanego opóźnienia.
  • Faktoring bez regresu – nabywanie całego portfela wierzytelności w stosunku do zgłoszonych odbiorców i finansowanie ich do określonego limitu oraz przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużnika faktoringowego do określonego limitu.
  • Faktoring krajowy – finansowanie oraz obsługa polskich odbiorców.
  • Faktoring eksportowy – finansowanie i obsługa zagranicznych odbiorców.

Prezentacja „Nowa spółka w Grupie Credit Agricole w Polsce” – pobierz.

Udostępnij artykuł: