Grupa Deutsche Bank po trzech kwartałach bieżącego roku

Z rynku

W trzecim kwartale 2016 r. zysk przed opodatkowaniem wyniósł 619 milionów euro, mimo zaksięgowania dodatkowych kosztów restrukturyzacji w wysokości 1 miliarda euro zrówno na poczet spraw sądowych, jak i programu obniżania ryzyka rynkowego.

W trzecim kwartale 2016 r. zysk przed opodatkowaniem wyniósł 619 milionów euro, mimo zaksięgowania dodatkowych kosztów restrukturyzacji w wysokości 1 miliarda euro zrówno na poczet spraw sądowych, jak i programu obniżania ryzyka rynkowego.

Po trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Deutsche Bank osiągnęła wynik przed opodatkowaniem w wysokości 1,6 miliarda euro, mimo kosztów restrukturyzacji, odpisów oraz delewarowania na poziomie 3 miliardów euro.

Współczynnik kapitału podstawowego (CET1) Deutsche Bank AG wzrósł na koniec trzeciego kwartału do 11,1% z 10,8% w kwartale poprzednim, przy założeniu kolejnego wzmocnienia kapitałowego w najbliższym czasie o ~40-50 punktów bazowych po zaksięgowaniu sprzedaży udziałów w chińskim banku Hua Xia Bank. Z uwzględnieniem przepisów przejściowych, współczynnik CET 1 Deutsche Bank AG wynosi 12.6% względem 12.2% na koniec drugiego kwartału 2016. Aktywa ważone ryzykiem zostały obniżone o kolejne 18 miliardów do 385 miliardów euro osiągając historycznie niskie poziomy.

Oceniając kondycję Deutsche Bank AG warto przede wszystkim podkreślić, iż Grupa dokonała na przestrzeni ostatnich lat szereg zmian strukturalnych, które spowodowały, iż jest obecnie znacznie bezpieczniejsza i silniejsza niż przed kryzysem finansowym. Od 2007 roku Deutsche Bank AG niemal podwoił kapitał akcyjny oraz ponad trzykrotnie zwiększył rezerwy płynnościowe, które obecnie przekraczają 200 miliardów euro. Równocześnie aż o 60% obniżony został wskaźnik Value at Risk / VaR, który stanowi główny miernik ryzyka rynkowego.

PZ

Udostępnij artykuł: