Grupa DM IDMSA: 12,8 mln zł zysku netto w I półroczu br.

Finanse i gospodarka

Grupa DM IDMSA zakończyła I półrocze br. z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 12,8 mln zł. W II kwartale br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,7 mln zł. Sam DM IDMSA zarobił na czysto w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. 1,5 mln zł.

– Pierwsze półrocze wypadło szczególnie dobrze w przypadku Electusa, którego zysk netto wyniósł 11,7 mln zł. Jest to bardzo dobry czas dla branży, w której działa spółka i dlatego, aby wykorzystać stojącą przed nią szansę, postanowiliśmy o rozpoczęciu procesu pozyskania dla niej partnera strategicznego, który pomógłby w sfinansowaniu jej ekspansji – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

– To co udało się już z Electusem, czyli gruntowna restrukturyzacja i powrót do generowania zysków jest obecnie realizowane również w Idea TFI. Ze względu na specyfikę biznesu nie będzie to co prawda od razu widoczne w wynikach Towarzystwa, jednak jesteśmy przekonani, że również Idea TFI wróci do osiągania pozytywnych wyników. Są już pierwsze znaki, pokazujące, że jest to jak najbardziej możliwe – w lipcu po raz pierwszy od blisko półtora roku fundusze otwarte Towarzystwa zanotowały dodatnie saldo napływów – mówi Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA.

W I półroczu br. przychody DM IDMSA z działalności podstawowej wyniosły 9,9 mln zł, wobec 31,9 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

– Jeśli chodzi o sam biznes maklerski to, podobnie jak cała branża, odczuwamy wyraźny spadek przychodów. Naszą odpowiedzią na trudną sytuację na rynku jest z jednej strony redukcja kosztów, a z drugiej duża aktywność – realizujemy zarówno emisje akcji, jak np. zakończone w lipcu IPO Global Cosmed, czy też zaplanowana na najbliższe tygodnie oferta prywatna OPTeam, jak i emisje obligacji, czy też wezwania. Cały czas jesteśmy również mocno obecni na rynku animacji – dodaje Rafał Abratański.

Pierwsze sześć miesięcy br. upłynęło w Grupie DM IDMSA także pod znakiem kontynuacji procesu oddłużania – skonsolidowane zobowiązania finansowe spadły w tym okresie o 91,7 mln zł (z 326,3 mln zł na koniec 2012 r. do 234,6 mln zł na koniec czerwca br.).

– W ciągu dwunastu miesięcy zobowiązania finansowe na poziomie Grupy zmniejszyły się o 55 proc. Dzięki temu odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek spadły z 25,9 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r. do 12,7 mln zł w pierwszym półroczu br. Zamierzamy w dalszym ciągu oddłużać Grupę. Nie będzie to już jednak proces tak intensywny jak w drugiej połowie ubiegłego i na początku bieżącego roku, gdyż w portfelu zostały nam przeważnie inwestycje, z którymi wiążemy spore nadzieje i które w przyszłości powinno udać się sprzedać po lepszych cenach niż obecnie – kończy Grzegorz Leszczyński.

Źródło: DM IDMSA

Udostępnij artykuł: