Grupa DSS: wzrost przychodów o 73 proc. r/r

Finanse i gospodarka

Skonsolidowane przychody DSS wyniosły w I kwartale 2014 r. 21,6 mln zł wzrastając o 73 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży wzrost był jeszcze większy - Grupa sprzedała w I kwartale br. 751 tys. ton kruszyw, wobec 383 tys. ton w I kwartale 2013 r. (+96 proc. r/r).

Skonsolidowane przychody DSS wyniosły w I kwartale 2014 r. 21,6 mln zł wzrastając o 73 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży wzrost był jeszcze większy - Grupa sprzedała w I kwartale br. 751 tys. ton kruszyw, wobec 383 tys. ton w I kwartale 2013 r. (+96 proc. r/r).

Podobnie jak w poprzednich okresach wyniki Grupy były obciążone wysokimi, niegotówkowymi kosztami finansowymi wynikającymi z utworzenia rezerw na odsetki należne wierzycielom, co było głównym powodem odnotowania przez Grupę straty na poziomie netto w wysokości 24,6 mln zł.

abratanski.rafal.dss.150x200- Pierwszy kwartał, który jest w naszej branży tradycyjnie najtrudniejszym okresem, wypadł od strony sprzedażowej bardzo korzystnie i jest to dobry prognostyk na dalszą część roku. Z naszej perspektywy istotne jest m.in. przesunięcie ciężaru inwestycji na wschód naszego kraju. Stwarza to duże szanse wykorzystania bliskości kopalń KKSM i wspólnego ofertowania produktów KKSM i DSS - wyjaśnia Rafał Abratański, Prezes Zarządu DSS i KKSM.

Na uwagę zasługuje zmiana struktury sprzedaży DSS - o ile w I kwartale 2013 r. udział tłucznia sprzedawanego na potrzeby inwestycji kolejowych wynosił zaledwie 1 proc. całości sprzedaży o tyle w I kwartale br. wzrósł on już do 24 proc. Dzięki temu średnie ceny sprzedaży zrealizowane przez DSS wzrosły w ujęciu rok do roku o 10 proc.

roman.mariusz.dss.150x200- Tłuczeń kolejowy jest najwyżej marżowym produktem Grupy. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż tego materiału w kolejnych okresach będzie w dalszym ciągu wzrastała m.in. ze względu na fakt, że w latach 2014-2020 środki przeznaczone na drogi i kolej mają być rozdysponowane w proporcjach 50/50, podczas gdy w latach 2007-2013 było to 80/20 na korzyść infrastruktury drogowej - mówi Mariusz Roman, Wiceprezes Zarządu DSS.

- Co niezmiernie ważne, przy budowie i modernizacji tras kolejowych dużych prędkości, wykorzystywany jest tłuczeń kolejowy bardzo wysokiej jakości, a kopalnia w Piławie Górnej należy do wąskiego grona tych, które dysponuję takim materiałem - dodaje Maksymilian Kostrzewa, Pierwszy Wiceprezes Zarządu KKSM i Członek Zarządu DSS.

Oprócz prowadzenia normalnej działalności operacyjnej Zarządy obu Spółek z Grupy DSS dokładają starań w celu jak najszybszego zawarcia układów z wierzycielami. 5 maja br. Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił o utrzymaniu dotychczasowego trybu prowadzenia postępowania upadłościowego KKSM, tj. opcji układowej.

- Była to bardzo dobra wiadomość dla pracowników i wierzycieli Spółki. Uważamy, że głosowanie nad układem w KKSM to kwestia kilku najbliższych miesięcy - w Sądzie została już złożona ostateczna lista wierzytelności i obecnie oczekujemy na wyznaczenie przez Sąd terminu, w którym zostanie zwołane zgromadzenie wierzycieli. Jeśli chodzi o DSS to Sąd rozpatruje ostatnie sprzeciwy do listy wierzytelności - podsumowuje Rafał Abratański.

Źródło: Grupa DSS

Udostępnij artykuł: