Grupa EBI i Europejski Fundusz Leasingowy wspierają finansowanie MŚP. Nawet 3,1 mld zł dla beneficjentów

Firma

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej w Polsce, zainicjowanej przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), należący do grupy Crédit Agricole, podał bank. Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet. Przełoży się ona na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld zł.

Pieniądze i wykresy na tle pracowników w biurze
Fot. stock.adobe.com/Prostock-studio

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej w Polsce, zainicjowanej przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), należący do grupy Crédit Agricole, podał bank. Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet. Przełoży się ona na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld zł.

Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz #MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet #firmy

"Grupa EBI przyznała EFL gwarancję w ramach portfela MŚP obejmującego transze senior oraz mezzanine o łącznej wartości 2,1 mld zł (około 490 mln euro). Plan Junckera zapewnia wsparcie transzy mezzanine o wartości 314 mln zł (73 mln euro) w ramach mandatu udzielonego EBI przez Komisję Europejską. Ryzyko związane z transzą senior o wartości 1,76 mld zł (410 mln euro) pokrywane jest w ramach środków własnych EFI" - czytamy w komunikacie.Transakcja otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera. Transakcję zaaranżowała dla EFL firma StormHarbour. Jednocześnie, w ramach transakcji, CA CIB pełnił rolę doradcy w Grupie Crédit Agricole.

Promocja przedsiębiorczości kobiet w Polsce

Transza mezzanine wsparta w ramach planu Junckera ma za zadanie promować przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Około 33% nowego finansowania udostępnionego przez EFL w ramach gwarancji EBI dla transzy mezzanine ma zostać przeznaczone na rzecz przedsiębiorczości kobiet oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety."Europejski Fundusz Inwestycyjny z zadowoleniem przystępuje w Polsce do umowy syntetycznej sekurytyzacji MŚP w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Nowa transakcja z zaufanym partnerem, we współpracy z Bankiem i przy wsparciu planu Junckera, stanowi potwierdzenie doświadczenia Funduszu w zakresie uruchamiania inwestycji. Uwolnienie kapitału regulacyjnego w drodze sekurytyzacji umów leasingowych zwiększy zdolność EFL do finansowania MŚP na lepszych warunkach" - powiedział dyrektor wykonawczy EFI Pier Luigi Gilibert, cytowany w komunikacie.Czytaj także: Pekao Leasing pozyskało 100 mln euro z EBI na finansowanie małych i średnich firm >>>

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw głównym celem Grupy EBI

"Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących siłą napędową wzrostu gospodarczego jest głównym celem Grupy EBI. Promowanie firm ze znaczącym udziałem kobiet jest równie ważne w celu wspierania zdrowszego i bardziej dynamicznego środowiska biznesowego. Poprzez zagwarantowanie, aby odpowiednią część nowego finansowania przekazano na rzecz przedsiębiorczości kobiet, EBI i EFL przyczynią się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki" - dodała wiceprezes EBI Lilyana Pavlova.Transakcja jest pierwszą o charakterze syntetycznym przeprowadzoną przez EFL."Jesteśmy bardzo dumni z tego, że po zamknięciu w 2017 roku naszej pierwszej w historii sekurytyzacji typu 'true sale', w tym roku mogliśmy zrealizować kolejny projekt sekurytyzacyjny, tym razem o charakterze syntetycznym. Doceniamy zaufanie, jakim Grupa EBI obdarzyła EFL, i z dumą podejmujemy wspólne działania na rzecz realizacji w Polsce celów społecznych, takich jak wspieranie MŚP i sprzyjanie równości płci w biznesie. Transakcja nie tylko przynosi korzyści dla samej spółki, lecz także umacnia atuty całej grupy CASA, umożliwiając dalszy rozwój działalności grupy w Polsce" - wskazał członek zarządu EFL ds. finansów Paweł Bojko.Dzięki dodatkowej zdolności kredytowej, uzyskanej w wyniku uczestnictwa Grupy EBI w operacji, EFL podejmie zobowiązanie umowne do wygenerowania kwoty czterokrotnie większej niż gwarantowany portfel w ramach nowego wsparcia finansowego dla nowych, realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa projektów kwalifikujących się do finansowania z EFIS."Przełoży się to na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld zł (równowartość 723 mln euro), przy czym przekazanie części środków o wartości 1,76 mld zł (411 mln euro) było możliwe dzięki EFI, a części o wartości 1,26 mld zł (294 mln euro) - dzięki EBI. Takie dodatkowe środki zwiększą dostęp przedsiębiorstw do finansowania oraz uruchomią nowe inwestycje, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i innowacyjności oraz wzrostu gospodarczego" - podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: