Grupa EBI udzieliła Polsce 4,8 mld euro finansowania w 2018 r. W tym roku ma być podobnie

Gospodarka

Banknoty euro
Fot. stock.adobe.com/Gina Sanders

Grupa EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro w 2018 r., co uplasowało Polskę na piątym miejscu wśród państw UE pod względem otrzymywanych środków, podał Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polska zajmuje także piąte miejsce pod względem pożyczek otrzymywanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Grupa #EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro w 2018 r., co uplasowało Polskę na piątym miejscu wśród państw UE pod względem otrzymywanych środków

“Rok 2018 był kolejnym pozytywnym rokiem dla Polski, jak i dla EBI. […] Bank UE utrzymał silne wsparcie dla licznych projektów w zakresie modernizacji infrastruktury w kraju, zwiększając jednocześnie finansowanie na rzecz edukacji, badań, innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Był to rok rekordowy pod względem inwestycji EFI w Polsce, co świadczy o rosnącym popycie ze strony lokalnych innowacyjnych przedsiębiorstw oraz naszej gotowości do wspierania ich planów rozwojowych” – powiedział wiceprezes EBI Vazil Hudak, cytowany w komunikacie.

“Wiele z tych działań stało się możliwe dzięki wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i naszej dobrej kooperacji z lokalnymi partnerami finansowymi, począwszy od BGK, a skończywszy na 18 bankach komercyjnych i firmach leasingowych, z którymi współdziałamy. Z chęcią będziemy kontynuować tę współpracę w 2019 roku” – dodał.

EBI podkreśla, że finansowanie jako procent PKB wyniosło w Polsce w ub.r. 0,97%, podczas gdy średnia unijna to 0,35%.

Pożyczki EBI obejmowały wiele sektorów

W 2018 r. pożyczki EBI wyniosły 3,74 mld euro i obejmowały wiele sektorów, od dróg i kolei po dystrybucję energii, ekologiczny transport, rewitalizację miast, opiekę zdrowotną i edukację. EBI udzielił też bezpośrednich kredytów kilku spółkom (np. Grupa Azoty, PCC Rokita), podano w materiale.

“Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odnotował rekordowy rok w Polsce – zainwestowana kwota w formie gwarancji kapitałowych i portfelowych dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła 1,05 mld euro” – czytamy dalej.

Do chwili obecnej w Polsce zatwierdzono 61 transakcji EFIS – w ramach finansowego filaru “Planu Junckera” – o wartości 3,7 mld euro. Projekty te mają pobudzić inwestycje o łącznej wartości 16,2 mld euro, podsumowano w informacji.

EBI zapowiada finansowanie dla Polski w 2019 r. na poziomie bliskim 2018 r.

EBI planuje finansowanie projektów w Polsce w tym roku na poziomie zbliżonym do osiągniętego w 2018 r., zapowiedział wiceprezes EBI Vazil Hudak. Grupa EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro w 2018 r., a pożyczki samego EBI wyniosły 3,74 mld euro.

“Ten rok będzie dość nietypowy i złożony z uwagi na Brexit i szeregu innych procesów zachodzących w europejskiej gospodarce. W naszych planach na 2019 rok przyjęliśmy skalę naszego inwestowania na poziomie podobnym, jak w roku 2018. Również w przypadku Polski udostępniane wolumeny będą w 2019 na poziomie podobnym, jak w 2018” – powiedział Hudak podczas konferencji prasowej.

“Ale podkreślę: finansowanie z EBI nie sprowadza się tylko do wolumenów i wartości – istotnym wkładem jest jakość finansowania” – dodał.

Zaznaczył, że celem EBI jest wspieranie gospodarki tam, gdzie występują niedobory i potrzeby.

“W 2019 r. skoncentrujemy się na obszarach gospodarki, gdzie [nasze finansowanie] przyczyni się do zmobilizowania środków sektora prywatnego. W 2019 nadal obszarami szczególnego zainteresowania będą innowacje, edukacja i infrastruktura oraz dziedziny angażujące zaawansowane technologie” – zapowiedział wiceprezes.

“Będziemy zapewniać wsparcie dla projektów infrastrukturalnych, w sektorze energetyki planujemy finansowanie na poprawę wydajności energetycznej i także na OZE. Będziemy wspierać projekty B+ R, edukację, innowacje i sektor MSP” – wymienił Hudak.

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: