Grupa Europa z nową, dynamicznie rosnącą linię biznesu opartą o małe i średnie przedsiębiorstwa

Finanse i gospodarka

W ciągu trzech kwartałów br. Grupa Ubezpieczeniowa Europa zebrała 1,2 mld zł składki przypisanej brutto (wg MSR) i wypracowała 75 mln zł* zysku netto. Grupa kontynuuje wysoką sprzedaż ubezpieczeń do kredytów gotówkowych oferowanych przez banki.

W ciągu trzech kwartałów br. Grupa Ubezpieczeniowa Europa zebrała 1,2 mld zł składki przypisanej brutto (wg MSR) i wypracowała 75 mln zł* zysku netto. Grupa kontynuuje wysoką sprzedaż ubezpieczeń do kredytów gotówkowych oferowanych przez banki.

Wprowadziła też kolejne innowacje w ofercie dla MSP, co umożliwiło jej osiągnięcie wysokich wolumenów sprzedaży. Ubezpieczenia dla MSP są obecnie drugą pod względem przypisu linią produktową Europy.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. wypracowało 609 mln zł składki (wg MSR i PSR), tj. o 16 proc. więcej niż w ciągu dziewięciu miesięcy ub.r., oraz osiągnęło ponad 119 mln zł** zysku. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. sprzedało polisy za 583 mln zł wg MSR (i odpowiednio za ponad 778 mln zł wg PSR), zarabiając niemal 23 mln zł.

TU Europa kontynuuje ponadto dynamiczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń dedykowanych branży leasingowej. To najszybciej rozwijająca się linia biznesowa spółki. W ciągu trzech kwartałów br. wypracowała prawie 2-krotnie wyższy przypis niż w analogicznym okresie ub.r.

Z kolei TU na Życie Europa zebrało najwięcej składki w kategorii produktów strukturyzowanych, jednocześnie zwiększając udział produktów z UFK w całości sprzedaży.

podoba.jacek.150x- Naszym dużym sukcesem w ostatnich okresie jest zwiększanie przychodów z rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Nieustannie pracujemy nie tylko nad rozwojem oferty dla tego segmentu, ale też  wprowadzamy szereg innowacji. Polegają one m.in. na rozwoju istniejących ubezpieczeń, ale także na łączeniu kilku ryzyk w jednym produkcie czy też oferowaniu kompleksowych usług assistance. Podnosi to naszą konkurencyjność i sprawia, że klienci zyskują szerokie wsparcie w różnorodnych obszarach swojej działalności - mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Przykładem rozwoju produktów obecnych od kilku lat na rynku jest ubezpieczenie ochrony prawnej dla MSP, które Europa w ostatnim czasie rozbudowała o możliwość dochodzenia roszczeń od kontrahentów, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy. Mocno ewoluuje również ubezpieczenie od utraty zysku dla przedsiębiorców. Obecnie produkt ten jest dostępny w różnych wariantach czasowych - od 6 do 120 miesięcy - oraz z różnymi sumami ubezpieczenia, które są elastycznie dopasowywane do możliwości finansowych danego klienta. Powstają też kolejne modyfikacje tego ubezpieczenia, obejmujące np. utratę zysku spowodowaną awarią maszyn służących do produkcji.

Nowością w ubezpieczeniach dla MSP jest także łączenie kilku pozornie niepowiązanych ryzyk w jednym produkcie, jak np. w ubezpieczeniu stabilności finansowej, stworzonym przez TU Europa. Jest to pierwszy na rynku produkt obejmujący ubezpieczenie życia przedsiębiorcy i zabezpieczenie spłaty należności wobec partnerów biznesowych.

Grupa Europa proponuje także przedsiębiorcom innowacje w postaci kompleksowych usług assistance, odpowiadających wymaganiom specyficznych grup klientów. Doskonałym kanałem dystrybucji takich produktów są banki, gdyż skupiają grupy klientów cechujących się podobnymi potrzebami, dla których można precyzyjnie przygotować program assistance. Dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców cieszą się usługi związane z natychmiastową pomocą specjalistów sprzętu IT oraz programy informacji i pomocy prawnej umożliwiające dostęp do telefonicznych konsultacji prawniczych.

- Banki i inne instytucje finansowe oczekują od nas nowatorskich pomysłów produktowych. Z naszej praktyki wynika, że w przypadku usług assistance kluczowa jest umiejętność tworzenia nieszablonowych, ciekawych propozycji, które zapewnią klientom realną pomoc w trudnych sytuacjach - podsumowuje Jacek Podoba.   

Źródło: Grupa Europa

* Zysk bez dywidendy
** Z uwzględnieniem dywidendy otrzymanej od jednostek zależnych

Udostępnij artykuł: