Grupa International Personal Finance podała wyniki za I kwartał 2012

Finanse i gospodarka

Grupa International Personal Finance, której największym zagranicznym oddziałem jest Provident Polska S.A., ogłosiła na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Wartość pożyczek udzielonych przez grupę wzrosła o 7,5% i wyniosła 203,9 mln funtów. W Polsce liczba klientów wzrosła o 7% w porównaniu z I kwartałem 2011 roku i wynosi obecnie 845 000.

Grupa International Personal Finance, której największym zagranicznym oddziałem jest Provident Polska S.A., ogłosiła na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Wartość pożyczek udzielonych przez grupę wzrosła o 7,5% i wyniosła 203,9 mln funtów. W Polsce liczba klientów wzrosła o 7% w porównaniu z I kwartałem 2011 roku i wynosi obecnie 845 000.

"Nasze wyniki w pierwszym kwartale były dobre. Odnotowaliśmy wzrost wartości udzielonych pożyczek przy zachowaniu stabilności jakości udzielonych kredytów oraz dalszy rozwój biznesu w Meksyku. Wyniki za I kwartał uwzględniają wpływ wyższych kosztów rabatów i słabszych kursów walutowych. Odnotowaliśmy więc obiecujący początek roku, który umożliwi nam uzyskanie dobrych wyników w 2012 roku" - powiedział Gerard Ryan, dyrektor zarządzający grupy International Personal Finance.

WYNIKI INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE ZA I KWARTAŁ 2012:

  • Wartość udzielonych pożyczek - 203,9 mln GBP (wobec 189,7 mln GBP w I kwartale 2011)
  • Liczba obsługiwanych klientów - 2,430 mln (wobec 2,226 mln w I kwartale 2011 roku, wzrost o 9,2%)
  • Przychody z uwzględnieniem wypłaconych rabatów - 159,7 mln GBP (wobec 160,4 mln GBP w I kwartale 2011 roku)
  • Zysk brutto grupy - 6,1 mln GBP (wobec 8,3 mln GBP w I kwartale 2011 roku)
  • Średnioroczna utrata wartości należności od klientów* jako procent przychodu - 26% (26,6% w I kwartale 2011 roku)

WYNIKI PROVIDENT POLSKA ZA I KWARTAŁ 2012:

  • Wzrost liczby klientów o 11 000 do 845 000 (wzrost o 7% w porównaniu z I kwartałem 2011 roku)
  • Zysk brutto - 6,5 mln GBP (wobec 5,4 mln GBP w I kwartale 2011 r.)
  • Średnioroczna utrata wartości należności od klientów* jako procent przychodu - 30,3% (30,5% na koniec 2011 roku)

Pełna wersja sprawozdania finansowego dostępna jest w języku angielskim tutaj.

Źródło: Provident Polska S.A.

Udostępnij artykuł: