Grupa INTROL S.A. w 1 kwartale 2015 r.: rentowność i zysk netto w górę

Finanse i gospodarka

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, w 1 kwartale 2015 r. kontynuowała rentowny rozwój. Skonsolidowany zysk netto wzrósł o ponad 54% w porównaniu do 1 kwartału 2014 r. i wyniósł 6,5 mln zł. Zanotowano także znaczący wzrost rentowności: marża brutto na sprzedaży wzrosła o 6,4 p.p. r/r do 19,8%, marża EBITDA o 3,0 p.p. do 9,8%, a marża zysku netto o 4,1 p.p. r/r do 7,7%.

W 1 kwartale 2015 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy INTROL zwiększył się o 5,3% r/r do 16,6 mln zł, EBITDA o 3,3% r/r do 8,2 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej EBIT o 1,5% r/r do 6,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 83,8 mln zł i były niższe o 28,4% od osiągniętych przed rokiem. Związane to było głównie z realizacją dla jednego z klientów w pierwszym kwartale 2014 r. dużego kontraktu o łącznej wartości 87 mln zł, który został w ubiegłym roku zakończony. Dodatkowo w marcu br. nastąpiła sprzedaż akcji spółki JCommerce S.A., i tym samym jej przychody nie zostały uwzględnione w przychodach Grupy.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w pierwszym kwartale. Zanotowaliśmy wzrost zysków na poziomie operacyjnym i to przy bardzo dobrej rentowności. Zysk netto wzrósł nawet jeśli wyłączymy sprzedaż JCommerce. Poziomu przychodów nie można porównywać, ponieważ w zeszłym roku realizowaliśmy duży kontrakt budowy bloku kogeneracyjnego w Rzeszowie dla PGE, który już zakończyliśmy – mówi Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Grupa INTROL konsekwentnie realizuje strategię koncentracji na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle. W kolejnych latach zamierza kontynuować rozwój i osiągać wysokie poziomy wyników finansowych. W tym celu m.in inwestuje w rozbudowę zasobów. Od kwietnia 2014 r. realizowane są plany inwestycyjne dla Limatherm S.A. i Limatherm Sensor Sp. z o.o.

– Poza realizacją bieżących i zdobywaniem nowych kontraktów, inwestujemy w rozbudowę naszych zasobów. Moce produkcyjne Limatherm i Limatherm Sensor mają się zwiększyć odpowiednio o 35% i 30% w perspektywie do 2019 r. i 2018 r. Wszystko idzie zgodnie z planem – nowa hala odlewni aluminium w Limatherm będzie gotowa jeszcze w maju – dodaje Wiesław Kapral.

150520.introl.400x

Marcin Chanke

 

 

 
Udostępnij artykuł: