Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki finansowe. Zyskowny początek roku

Finanse i gospodarka

Grupa Kapitałowa EGB Investments zamknęła pierwszy kwartał 2013 r. zyskiem netto na poziomie 1,11 mln zł, osiągając wynik wyższy o 253 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - wynika z opublikowanego dziś raportu okresowego. Spółki tworzące Grupę Kapitałową utrzymują wysoką sprawność operacyjną, efektywnie prowadzą działania sprzedażowe, a także są skutecznie przygotowane do pozyskiwania finansowania i dokonywania zakupów perspektywicznych portfeli.

Grupa Kapitałowa EGB Investments osiągnęła pozytywne wyniki finansowe m.in. dzięki dynamicznie rosnącym przychodom ze sprzedaży uzyskiwanym przez EGB Finanse sp. z o.o., obsługującą podmioty z sektora MMSP. Ta spółka zależna w Grupie Kapitałowej wygenerowała wysokie wpływy z tytułu windykacji nabywanych przez nią niewymagalnych wierzytelności drobnych i wysokocennych. Tylko w pierwszym kwartale 2013 r. EGB Finanse sp. z o.o. zwiększyła wartość posiadanego przez siebie portfela należności o ponad 7 mln zł. Był to także okres wytężonej pracy w spółce dominującej – EGB Investments S.A., która utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży.

Pożądane efekty biznesowe przynosi także nasza strategia, zakładająca inwestowanie w poprzednich kwartałach w postępowania egzekucyjne. Wpływy z dochodzenia należności na drodze sądowej i komorniczej w tym momencie już kilkukrotnie przewyższają wydatki ponoszone na ten cel” – mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

Pozytywnym efektem wspomnianych inwestycji jest znaczący wzrost w pierwszym kwartale 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wskaźnika rentowności sprzedaży Grupy Kapitałowej (wzrost z 10,6% do 18,1%).

Teraźniejszość i przyszłość – korzystny mariaż

Istotną przewagą konkurencyjną firm funkcjonujących w dzisiejszych realiach rynkowych jest umiejętność harmonijnego połączenia efektywnej działalności bieżącej z gotowością do wprowadzania nowych rozwiązań. Spółki należące do Grupy Kapitałowej EGB Investments zachowują wysoką sprawność operacyjną, co jest możliwe m.in. dzięki automatyzowaniu procesów i wdrażaniu rozwiązań przyspieszających i ułatwiających obsługę wierzytelności. O tym, że wysiłek wkładany w działania proinnowacyjne w dziedzinie finansów może być opłacalny, świadczy przykład EGB Finanse Sp. z o o. Spółka zależna w Grupie Kapitałowej stworzyła i rozwija bowiem Elektroniczny System Windykacji, który umożliwia mikro, małym i średnim firmom samodzielne projektowanie i realizację procesu windykacji.

Nasze przełomowe, unikalne w Polsce narzędzie, doceniło dotąd nie tylko ponad 300 przedsiębiorców, ale również Fundacja Innowacji i Rozwoju, która w organizowanym przez siebie konkursie w styczniu 2013 r. przyznała EGB Finanse Sp. z o.o. tytuł „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju” w kategorii „Inspirująca firma” – informuje Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

Największy wykup obligacji

Inwestorzy oceniają pozytywnie zarówno rosnące wskaźniki sprzedaży Grupy Kapitałowej, efektywne bieżące funkcjonowanie i wkład w rozwój innowacyjności branży, jak też terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań. Pierwszy kwartał 2013 r. był dla EGB Investments S.A. i EGB Finanse sp. z o.o. okresem przygotowań do największego do tej pory wykupu wyemitowanych obligacji (łączna wartość to 20,91 mln zł), który z sukcesem został dokonany w terminach ich zapadalności w kwietniu br. Jednocześnie przygotowując się do zakupów kolejnych perspektywicznych portfeli, obie spółki z powodzeniem uplasowały kolejne emisje obligacji, zapewniając sobie skutecznie dostęp do finansowania.

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2013 – pobierz
Grupa Kapitałowa EGB Investments FACT SHEET I Q 2013 – pobierz
EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2013 – pobierz

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: