Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki finansowe

Finanse i gospodarka

Grupa Kapitałowa EGB Investments zamknęła drugi kwartał 2013 r. pozytywnym wynikiem finansowym na poziomie 1,2 mln zł, wynika z opublikowanego dziś raportu okresowego. Spółka zależna - EGB Finanse sp. z o.o. odnotowała wzrost zapotrzebowania na usługę sprzedaży wierzytelności przed datą wymagalności, głównie wśród firm z branży transport-spedycja-logistyka.

Grupa Kapitałowa EGB Investments zamknęła drugi kwartał 2013 r. pozytywnym wynikiem finansowym na poziomie 1,2 mln zł, wynika z opublikowanego dziś raportu okresowego. Spółka zależna - EGB Finanse sp. z o.o. odnotowała wzrost zapotrzebowania na usługę sprzedaży wierzytelności przed datą wymagalności, głównie wśród firm z branży transport-spedycja-logistyka.

Od kwietnia do czerwca Grupa Kapitałowa EGB Investments utrzymała przychody ogółem
na porównywalnym poziomie co w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku, osiągając kwotę 16,2 mln zł. W dwóch kwartałach 2013 r. Grupa Kapitałowa wypracowała łącznie 30,2 mln zł przychodów ogółem. "Zaprezentowane dziś dane potwierdzają, że Grupa Kapitałowa stabilnie się rozwija, co jest efektem między innymi rosnącej specjalizacji naszych spółek" - powiedział Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

W omawianym okresie spółka dominująca EGB Investments S.A., zajmująca się obsługą konsumenckich i korporacyjnych wierzytelności masowych, skutecznie realizowała strategię pozyskiwania portfeli wierzytelności do obsługi na zlecenie, a także intensyfikowała działania w obszarze umacniania współpracy z funduszami sekurytyzacyjnymi. Rosną także przychody ze sprzedaży, uzyskiwane przez EGB Finanse sp. z o.o., świadczącą usługi w zakresie bieżącego finansowania działalności podmiotów z sektora MMSP. Mikro i mali przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z oferowanej przez spółkę możliwości sprzedaży drobnych wierzytelności przed terminem wymagalności. Niemal 40% wszystkich klientów aktywnie korzystających z Elektronicznego Systemu Windykacji stanowią podmioty z sektora TSL, które - ze względu na specyfikę branży - często wystawiają faktury z odroczonym (nawet o 2 - 3 miesiące) terminem płatności.  Dzięki zbyciu należności natychmiast otrzymują pieniądze, co przyspiesza rozliczenia i umożliwia im dalszy rozwój.

EGB Investments S.A., notowana na rynku NewConnect od 2010 r., konsekwentnie solidnie wypełnia obowiązki informacyjne. W II kwartale fakt ten doceniły dwie niezależne instytucje. W czerwcu Spółka otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz tytuł "Najlepszy Polski IR-owiec" w plebiscycie prowadzonym przez Zespół Wortalu Relacji Inwestorskich. Również Giełda Papierów Wartościowych doceniła EGB Investments S.A., po raz szósty kwalifikując ją do prestiżowego segmentu NewConnect Lead, wyróżniającego najdynamiczniej rozwijających się emitentów.

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: