Grupa Lotos miała 1,06 mld zł zysku netto w II kw. 2021 r.

ESG / Gospodarka

Grupa Lotos odnotowała 1 058,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 76,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LOTOS
Źródło: stock.adobe.com / Mike Mareen

Grupa Lotos odnotowała 1 058,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 76,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 241,5 mln zł wobec 249,4 mln zł straty rok wcześniej.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 984,1 mln zł wobec 52 mln zł rok wcześniej, w tym: wynik segmentu wydobywczego na poziomie 215 mln zł, wynik segmentu produkcji i handlu na poziomie 762 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,42 mld zł w II kw. 2021 r. wobec 4,25 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 1,41 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,39 mld zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13,28 mld zł w porównaniu z 10,34 mld zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA LIFO za 6 miesięcy 2021 r. na rekordowym historycznie poziomie

"Wynik EBITDA LIFO za 6 miesięcy 2021 r. na rekordowym historycznie poziomie 1,6 mld zł, potwierdzający wysoką skuteczność w adaptacji do wymagających warunków rynkowych oraz elastyczność w zarządzaniu strumieniami produkcji w ramach obszaru rafineryjnego: wynik EBITDA segmentu wydobywczego na poziomie zbliżonym do 0,4 mld zł, o 66% wyżej r/r; osiągnięty dzięki wyższym notowaniu ropy i gazu ziemnego, wsparty przez ustabilizowanie produkcji na złożu B3 i pod negatywnym wpływem spadających wolumenów wydobycia w Norwegii; wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu na poziomie 1,2 mld zł, o 140% wyżej r/r; wsparty bardzo dobrymi marżami na benzynach, a także produktach pozapaliwowych (olejach bazowych oraz asfaltach)" - czytamy w prezentacji.

Czytaj także: PKN Orlen: KE wydłużyła termin środków zaradczych ws. przejęcia Lotosu do 14 listopada >>>

W I połowie 2021 roku rafineria wykorzystała 94,8% swoich nominalnych zdolności przerobowych przerabiając 4,6 mln ton ropy (w I połowie 2020 roku odpowiednio 98% i 5,1 mln ton ropy), podano również.

W I połowie 2021 roku udział grupy kapitałowej Lotos w krajowym rynku paliw wyniósł 31,7%. Na koniec czerwca 2021 roku w Polsce było 515 stacji z logo Lotos i była to trzecia co do wielkości sieć dystrybucyjna paliw w Polsce. Znaczna część produkcji rafineryjnej grupy trafia także za granicę - około 18% całej produkcji.

Wydobycie w II kwartale

W II kwartale wydobycie wyniosło 19,37 tys. boe dziennie (-7% r/r). W I półroczu całkowita wielkość wydobycia w grupie wyniosła 3,4 mln boe (średnio 19 tys. boe dziennie).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 1,12 mld zł wobec 985,4 mln zł straty rok wcześniej.

Obszar detaliczny wygenerował oczyszczony wynik EBITDA na poziomie 102 mln zł (+7% r/r) w I półroczu 2021 r. oraz 74 mln zł (+50% r/r) w II kwartale 2021 r., podano również.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w I półroczu wyniosły 461 mln zł (wobec 398 mln zł w I półroczu 2020 r.), w tym 198 mln zł w segmencie wydobycia, 193 mln zł w segmencie produkcji i handlu, a 70 mln zł w segmencie detalicznym, podano w prezentacji wynikowej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: