Grupa Pekabex debiutuje 8 lipca na rynku głównym GPW

Tylko u nas

Grupa Pekabex, działająca rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce, przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i wprowadziła akcje do obrotu na GPW w Warszawie 8 lipca br.

Grupa Pekabex, działająca rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce, przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i wprowadziła akcje do obrotu na GPW w Warszawie 8 lipca br.

Zgodnie z podaną informacją, z emisji nowych akcji spółka pozyskała 30 mln zł. Zostaną przeznaczone na refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja oraz na zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów i na inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów. Według planów: refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do Grupy Pekabex w 2015 r. – 7 mln zł, zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych – około 6 mln zł, inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów w wysokości – około 10 mln zł.

Zapisy na akcje Pekabex S.A. w ramach oferty publicznej rozpoczęły się 17 czerwca 2015 roku. Cena akcji została ustalona na 10 zł, a liczba oferowanych akcji wynosi około 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji oraz blisko 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Łączna wartość całej oferty publicznej to ponad 73 mln zł. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano 589333 akcji, czyli 8% oferowanej liczby akcji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane średnio o 84%.

Grupa Pekabex jest polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, dla budownictwa (hale produkcyjnych i magazynowe, budynki biurowe, galerie handlowe, inne obiekty infrastrukturalne i techniczne oraz w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, Grupa jest liderem na rynku krajowym. Poza Polską produkty są sprzedawane w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech Grupa prowadzi działalność usługową. Obecnie zakłady produkcyjne Grupy są zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej i Gdańsku. W 2014 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 328,2 mln zł, EBITDA to 23,8 mln zł a zysk netto 15,9 mln zł. Przed emisją i objęciem akcji nowej emisji oraz sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, większościowym akcjonariuszem był Maciej Grabski, który pośrednio kontrolował ponad 64% akcji. Po emisji pozostali inwestorzy będą łącznie posiadać akcje stanowiące ponad 33% kapitału zakładowego.

Środowy debiut wypadł słabo, kurs PDA spadł o 10% do 9 zł za akcję. Jednak z czasem notowania odrobiły sporą część strat.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: