Grupa PKO Banku Polskiego z kredytem hipotecznym w zielonej odsłonie

Z rynku

Kolejna inicjatywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wspierająca ekologiczne rozwiązania. Dzięki świadectwu charakterystyki energetycznej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, klienci mogą liczyć na niższą marżę kredytu hipotecznego Własny Kąt. Od kwietnia mogą również korzystać z Ekopożyczki na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych.

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

Kolejna inicjatywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wspierająca ekologiczne rozwiązania. Dzięki świadectwu charakterystyki energetycznej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, klienci mogą liczyć na niższą marżę kredytu hipotecznego Własny Kąt. Od kwietnia mogą również korzystać z Ekopożyczki na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych.

W ofercie Grupy Kapitałowej @PKOBP dostępna jest już opcja „zielonej hipoteki” #PKOBP #KredytyHipoteczne #ekologia

W ofercie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego dostępna jest już opcja „zielonej hipoteki”.– Szerokie spektrum podejmowanych przez Grupę Kapitałową działań będących odpowiedzią na różne potrzeby społeczeństwa i środowiska naturalnego potwierdza nasze zaangażowanie w realizację idei zrównoważonego rozwoju. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poprzez swoje działania wspiera różnych interesariuszy w transformacji energetycznej. Poza wprowadzaniem ekoproduktów plasuje instrumenty dłużne, które służą pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji mających na celu zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących Zielone Listy Zastawne - mówi Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego.  Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających energooszczędne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym zainspirował nas do rozszerzenia oferty kredytu hipotecznego o opcję „zielonej hipoteki”, dzięki której można sfinansować inwestycje proekologiczne na preferencyjnych warunkach. Oferta związana jest również z przystąpieniem GK PKO Banku Polskiego do projektu pilotażowego Energy Efficient Mortgages (EEM) mającego na celu wypracowanie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych hipotek – dodaje Paulina Strugała.Więcej najnowszych wiadomości o PKO BP >>>

Oferta „zielonej hipoteki”

Oferta „zielonej hipoteki” dotyczy kredytów hipotecznych, oferowanych zarówno przez PKO Bank Polski jak i PKO Bank Hipoteczny, i umożliwia obniżenie marży w trakcie okresu kredytowania o 0,02 p.p.- Bank, poprzez wdrożenie kolejnej inicjatywy „pro-eko” jakim jest „zielona hipoteka” zamierza uświadamiać klientów w zakresie korzyści płynących z wyższej efektywności energetycznej finansowanych nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości  pozwala na zweryfikowanie poziomu zapotrzebowania budynku na energię i tym samym umożliwia zaplanowanie oraz ewentualne ograniczenie kosztów utrzymania budynku, a przedłożenie dokumentu w banku umożliwia skorzystanie z atrakcyjnych warunków cenowych kredytu hipotecznego - mówi Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego. - Warto także zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z istniejących programów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, wspieranych z budżetu państwa – dodaje Szymon Wałach.

Kto może skorzystać z oferty?

Do skorzystania z oferty uprawnieni są klienci, którzy dostarczą, po zawarciu umowy kredytu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Okres ważności świadectwa nie może być krótszy niż 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia dokumentu do banku, a wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć:
  • 85 kWh/m2rok - dla lokalu mieszkalnego,
  • 95 kWh/m2rok - dla domu jednorodzinnego.
To kolejna inicjatywa proekologiczna GK PKO Banku Polskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy. PKO Bank Polski ma już w swojej ofercie Ekopożyczkę na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych, kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym, przystąpił do projektu pilotażowego Energy Efficient Mortgages (EEM), który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania. Ponadto PKO Bank Hipoteczny opracował kryteria oceny efektywności energetycznej finansowanych budynków mieszkalnych, które uwzględniają zarówno dane rynkowe jak i obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Kryteria te zostały uznane przez Climate Bonds Initiative jako wzorzec dla oceny zielonych budynków mieszkalnych w Polsce.
Udostępnij artykuł: