Grupa Raiffeisen Bank Polska zarobiła w I kwartale ponad 43 mln zł

Bankowość

W I kwartale 2014 roku, pomimo utrzymywania się rekordowo niskich stóp procentowych na rynku oraz kontynuowania wymagających znacznych nakładów działań integracyjnych, Raiffeisen Polbank zanotował 7,0% wzrost zysku netto w skali roku do 36,9 mln zł. Zysk brutto zwiększył się o 7,7% do 48,7 mln zł. W porównaniu z końcem marca 2013 r. wolumen udzielonych kredytów zmniejszył się nieznacznie - o 1,0% do 34,93 mld zł. Większy spadek dotknął portfel depozytowy banku - wartość ulokowanych w nim środków zmniejszyła się o 5,7% do 30,22 mld zł. W efekcie suma bilansowa banku spadła o 1,7% w ujęciu rocznym do 49,25 mld zł.

W I kwartale 2014 roku, pomimo utrzymywania się rekordowo niskich stóp procentowych na rynku oraz kontynuowania wymagających znacznych nakładów działań integracyjnych, Raiffeisen Polbank zanotował 7,0% wzrost zysku netto w skali roku do 36,9 mln zł. Zysk brutto zwiększył się o 7,7% do 48,7 mln zł. W porównaniu z końcem marca 2013 r. wolumen udzielonych kredytów zmniejszył się nieznacznie - o 1,0% do 34,93 mld zł. Większy spadek dotknął portfel depozytowy banku - wartość ulokowanych w nim środków zmniejszyła się o 5,7% do 30,22 mld zł. W efekcie suma bilansowa banku spadła o 1,7% w ujęciu rocznym do 49,25 mld zł.

"W pierwszym kwartale koncentrowaliśmy się na finalizowaniu integracji operacyjnej oraz restrukturyzacji naszej organizacji, która obejmowała m.in. szereg działań oszczędnościowych. Dzięki temu ograniczyliśmy koszty działania o 2% w skali roku. Aktywna polityka depozytowa w środowisku niskich stóp procentowych pomogła nam w poprawieniu wyniku odsetkowego przy utrzymywaniu bezpiecznej struktury finansowania. Wielu klientów zamiast tradycyjnych lokat wybiera bowiem produkty strukturyzowane, które oferują możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu. Choć gospodarka wykazuje coraz więcej oznak przyspieszenia, to popyt na kredyty nie nabrał jeszcze dużej dynamiki, za to nasi klienci chętnie korzystają z faktoringu, a przede wszystkim leasingu w finansowaniu rozwoju swoich biznesów" - powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

W I kwartale wynik z działalności bankowej sięgnął 444,7 mln zł, podobnie jak przed rokiem. Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 93,5 mln zł, czyli wzrosła o 36% r/r za sprawą wyższych odpisów w segmencie korporacyjnym. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na koniec marca na poziomie 73,0%, czyli był o 1,5 pp niższy niż przed rokiem. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,9%. Rentowność banku również uległa poprawie w porównaniu ze stanem sprzed roku - zwrot na kapitale wyniósł 3,5% w ujęciu brutto i 2,6% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,3%.

Zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska wyniósł w I kwartale 43,1 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła wartość 54,33 mld złotych. Fundusze własne Raiffeisen Polbank na koniec I kwartału 2014 r. to 5,65 mld złotych, a wysokość kapitału zakładowego 2,21 mld zł.

Pierwsze trzy miesiące 2014 r. przyniosły w Raiffeisen Polbank wzrost obrotów faktoringowych o 2,6% w ujęciu rocznym. Ich wartość przekroczyła 3,7 mld zł. Liczba wykupionych faktur wyniosła 127,2 tys. Bank pozyskał w I kwartale blisko stu klientów faktoringowych i obecnie obsługuje ich ok. 1200, co oznacza, że co czwarta firma w Polsce korzystająca z rozwiązań faktoringowych jest klientem Raiffeisen Polbanku.

Raiffeisen-Leasing Polska umocnił się na drugim miejscu wśród największych firm w swej branży. Wartość sfinansowanych w ciągu pierwszego kwartału przez spółkę aktywów wyniosła 810,5 mln zł, co oznacza wzrost o 50,4% w skali roku.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: