Grupa Ubezpieczeniowa Europa w gronie Dobrych Pracodawców

Finanse i gospodarka

Grupa Ubezpieczeniowa Europa po raz drugi została uhonorowana tytułem Dobry Pracodawca 2014, przyznawanym w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Kapituła Programu doceniła m.in. strategię działań firmy na rzecz lokalnej społeczności i zaangażowanie pracowników w ich realizację.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa po raz drugi została uhonorowana tytułem Dobry Pracodawca 2014, przyznawanym w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Kapituła Programu doceniła m.in. strategię działań firmy na rzecz lokalnej społeczności i zaangażowanie pracowników w ich realizację.

Promocja zrównoważonego rozwoju i uwrażliwienie na kwestie ochrony środowiska, potrzeb społeczeństwa, w którym funkcjonuje firma, a także należyte relacje z pracownikami to najważniejsze z wyzwań stawianych przed biznesem. Grupa Europa, wyróżniona w konkursie po raz drugi, realizuje działania skierowane do społeczeństwa opierając je w dużej mierze na zaangażowaniu pracowników. Dbając o dobre relacje wewnątrz organizacji Grupa Europa wprowadza rozwiązania, które pozwalają zarówno na realizację celów biznesowych, jak i działań z obszaru wolontariatu pracowniczego. Takie podejście buduje partnerskie relacje i oparcie na wartościach tożsamych dla pracodawcy i pracowników.

- W budowanie kultury organizacyjnej wkładamy bardzo dużo wysiłku, to nasz niezwykle ważny kapitał.  Nastawiamy się na dialog i działanie zespołowe. Podstawą sprawnie funkcjonującego zespołu są dobre kontakty między tworzącymi ją ludźmi. Pracownicy identyfikują się z Europą. Widać to m.in. po naszym zaangażowaniu w projekty wspierające lokalną społeczność - mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. - Wierzymy, że dobry pracodawca zapewnia nie tylko przyjazne warunki pracy i rozwój zawodowy, ale pozwala zespołowi i poszczególnym osobom na realizację indywidualnych celów - dodaje Jacek Podoba.

W minionym roku pracownicy Grupy Europa zaangażowali się w akcję Szlachetna Paczka, przygotowując dary dla 6 rodzin z Dolnego Śląska. Aż 13 drużyn w barwach Europy wystartowało w Charytatywnym Biegu Firmowym, pomagając w ten sposób finansowo ciężko choremu rodzeństwu. Podczas akcji "Bombka: mały gest - wielka pomoc" pracownicy Europy przekazali niemal 800 bombek, a za każdą z nich Grupa Europa płaciła określoną kwotę na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Zgromadzone pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego oraz organizację Mikołajek dla chorych dzieci i ich rodzin. Europejczycy wsparli hospicjum także w inny sposób - uczestnicząc w pikniku "Europa pomaga na sportowo". To przedsięwzięcie przyniosło bardzo wymierne efekty, gdyż hospicjum otrzymało pieniądze na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych.

Realizowany od 6 lat program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności skupia się na wskazywaniu najlepszych praktyk rynkowych i firm, które realizują własne programy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywę stworzyła redakcja Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Kryteria oceny obejmują politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy. Analizowany jest także stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną oraz postawa prokonsumencka.

Źródło: Grupa Ubezpieczeniowa Europa

Udostępnij artykuł: