Gruzińska delegacja z wizytą w siedzibie głównej SBR Bank w Szepietowie

Bankowość

Polski system bankowości spółdzielczej i sukces tego modelu na Podlasiu na przykładzie Spółdzielczego Banku Rozwoju były tematem spotkania w Szepietowie delegacji gruzińskiej z Zarządem SBR Bank.

Polski system bankowości spółdzielczej i sukces tego modelu na Podlasiu na przykładzie Spółdzielczego Banku Rozwoju były tematem spotkania w Szepietowie delegacji gruzińskiej z Zarządem SBR Bank.

Spotkanie odbyło się 7 kwietnia 2014 przy okazji pobytu w województwie podlaskim oficjalnej delegacji z Gruzji, przybyłej na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  Wizyta studyjna gruzińskich gości zrealizowana została w ramach programu Rynkowe Sojusze Przeciwko Ubóstwu (ALINSOW), którego celem jest poprawa polityki, podejścia i polepszenia dialogu pomiędzy różnymi szczeblami władzy w sferze rolnictwa.

W skład delegacji weszli m.in. przedstawiciele Komisji Rolnictwa oraz Komisji ds. Polityki Regionalnej i Samorządności  Parlamentu Gruzji,  reprezentanci Agencji Rozwoju Rolnictwa i Spółdzielczości, a także władz samorządowych  - przewodniczący Rad i Zarządów kilku gmin.  Tematem spotkania w głównej siedzibie SBR Bank w Szepietowie był polski system bankowości spółdzielczej. Ma ona w Polsce bardzo długie, jeszcze przedwojenne tradycje, z powodzeniem przeszła przez okres zmian ustrojowych  i obecnie jest sektorem z powodzeniem konkurującym z bankami komercyjnymi.

Prezes SBR Bank Krzysztof Radziszewski podkreślił na spotkaniu z delegacją gruzińską, że bankowość spółdzielcza jest sercem polskiej bankowości. Jest sektorem szczególnie blisko związanym z polską wsią i rolnictwem, ale także coraz mocniej akcentuje swoją obecność w dużych miastach, gdzie współpracuje z przedsiębiorcami oraz pozyskuje coraz liczniejsze grono klientów indywidualnych. Zakres usług oferowanych przez SBR Bank, podobnie jak w przypadku i innych banków spółdzielczych,  nie odbiega od produktów banków komercyjnych.  Cechą wyróżniającą SBR Bank od banków komercyjnych jest  m.in. polskość  - kapitał banku jest w 100 procentach  polski oraz przywiązanie do klienta, którego bank wspiera, nawet w sytuacjach kryzysowych.

Gości z Gruzji interesowały m.in. sprawy formalno-prawne związane z powstawaniem i funkcjonowaniem banków spółdzielczych. W Gruzji nie funkcjonuje sektor bankowości spółdzielczej, jednak w  parlamencie trwają rozmowy na temat uregulowań dopuszczających  tworzenie takich banków.

Źródło: SBR Bank

Udostępnij artykuł: