Grzegorz Bierecki pierwszym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych ( WOCCU)

Kadry

Na dorocznej międzynarodowej konferencji Światowej Rady Związków Kredytowych ( WOCCU) odbywającej się w tym roku w Glasgow, jej pierwszym wiceprzewodniczącym został jednogłośnie wybrany Grzegorz Bierecki - Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej.

bierecki.grzegorz.se.pl.100

Grzegorz Bierecki fot. se.pl

WOCCU to niezwykle istotna i licząca się w świecie instytucja finansowa. Wybór Grzegorza Biereckiego na tak eksponowane stanowisko jest wyrazem uznania i docenienia roli jaką polskie Kasy Kredytowe pełnią nie tylko w tej części Europy ale i na całym świecie.

WOCCU to międzynarodowy związek unii kredytowych. Działa od 1971 r. Zrzesza 185 milionów ludzi w 97 krajach w 50 tysiącach Kas. Aktywa unii kredytowych wynoszą ponad 1 353 602 749 986 dolarów.

Źródło: Kasy Kredytowe

 

Udostępnij artykuł: