Grzegorz Buczkowski członkiem Rady Dyrektorów AMICE

Kadry

Grzegorz Buczkowski, prezes zarządu TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA, dwóch towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, został wybrany na członka Rady Dyrektorów, powołanej w Brukseli międzynarodowej organizacji AMICE, zrzeszającej ponad 200 podmiotów ubezpieczeniowych na całym świecie

AMICE to nowy podmiot, który powstał z połączenia dotychczas istniejących: AISAM oraz ACME. Zarówno AISAM, jak i ACME były instytucjami zrzeszającymi ubezpieczycieli spółdzielczych i wzajemnych z Europy oraz innych regionów. Po połączeniu powstanie organizacja skupiająca 200 członków-Towarzystw Ubezpieczeniowych sektora wzajemnego i spółdzielczego, która będzie przemawiać jednym głosem wobec Komisji Europejskiej, instytucji nadzorczych i innych uczestników rynku ubezpieczeniowego.

– Cieszę się z nominacji do Rady Dyrektorów nowo powstałej instytucji, gdyż przyświeca jej dobry cel, to jest wspieranie rozwoju sektora ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych oraz promowanie współpracy międzynarodowej na światowym rynku usług ubezpieczeniowych. Z pewnością więc połączenie sił będzie sprzyjało całemu sektorowi ubezpieczeniowemu oraz każdemu towarzystwu z osobna, niezależnie od szerokości geograficznej w jakiej funkcjonuje – powiedział Grzegorz Buczkowski.

Oprócz G. Buczkowskiego w Radzie AMICE zasiadają przedstawiciele z kilkunastu krajów. Dodajmy, że do tej pory AISAM (International Association of Mutual Insurance Companies) był międzynarodową instytucją skupiającą Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z 21 krajów, działającą od 1964 roku.

Z kolei ACME (Association of European Cooperative and Mutual Insurers) był organizacją europejską, regionalną, działającą od 1978 roku i zrzeszającą 57 członków w 19 krajach, którzy ubezpieczali łącznie 120 mln osób, zatrudniając 140 tys. pracowników. ACME współpracowała z międzynarodową federacją ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation), zrzeszającą firmy ubezpieczeniowe (w tym także spółdzielcze) w 64 krajach na całym świecie. Po połączeniu reprezentować będą 80% rynku ubezpieczeń wzajemnych w Europie i zatrudniać ponad 300 tys. osób.

Udział firm zrzeszonych w AMICE w globalnym rynku ubezpieczeń majątkowych kształtował się na bardzo wysokim poziomie – 31% (dane za 2004 r.), zaś w życiowych wynosił 20%. Biorąc pod uwagę grupę G7, we Francji było to 29%, zaś w Niemczech 30%.

Grzegorz Buczkowski – z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1992 roku. Od 1998 – prezes zarządu TUW SKOK, a od 2003r. również TU SKOK ŻYCIE SA. W swoim zawodowym dorobku ma także liczne staże w CUNA Mutual Insurance Society (USA) i amerykańskich uniach kredytowych.

Jest absolwentem studiów Master of Business Administration (MBA) Uniwersytetu Gdańskiego oraz Strathclyde University w Glasgow w Szkocji w specjalności finanse i zarządzanie strategiczne. Ukończył także filologię angielską na Uniwersytecie Gdańskim.

Od początku jest jednym z liderów budowy i rozwoju systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Laureat nagrody Światowej Rady Związków Kredytowych.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi RP, przyznanym przez Prezydenta RP za wybitne zasługi na rzecz rozwoju SKOK-ów.

Źródło: www.skokubezpieczenia.pl

Udostępnij artykuł: