Grzegorz Kondek: System Dokumenty Zastrzeżone i jego znaczenie dla polskiej gospodarki oraz sektora finansowego

Multimedia

Wypowiedź dla alebank.pl: Grzegorz Kondek - Centrum Prawa Bankowego i Informacji  przy ZBP

Wypowiedź dla alebank.pl: Grzegorz Kondek - Centrum Prawa Bankowego i Informacji  przy ZBP

Grzegorz Kondek: W 2015 roku ponad 130 tys. dokumentów zostało zastrzeżonych. Co oznacza, że mniej więcej co 4 minuty ktoś w Polsce zastrzegał dokumenty - niezależnie od tego czy był to środek dnia, noc czy weekend. Jest to rekordowy wynik jeśli chodzi o ostatnich kilkanaście lat systemu. Jednocześnie próbowano wyłudzić ponad 7 tys. kredytów na łączną kwotę 250 mln złotych. Jest to spora liczba, ale w porównaniu do lat ubiegłych jest ona niższa o kilkadziesiąt procent.

Od 2008 roku, kiedy uruchomiliśmy kampanię informacyjną o systemie Dokumenty Zastrzeżone i prowadzimy pełne statystyki w tym zakresie, zastrzeżono prawie 900 tys. dokumentów tożsamości. Baza na tem moment posiada aż półtora miliona dokumentów - tyle osób jest w tym momencie bezpiecznych wiedząc, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane do tego, aby wyłudzić kredyt, telefon komórkowy od operatora, na ich nazwisko wynająć mieszkanie do celów przestępczych.

Przez ostatnich kilka lat, kiedy intensywnie o Dokumentach informujemy publicznie udało się doprowadzić do sytuacji, w której większość Polaków wie, że ich pierwszym krokiem po tym, jak zorientują się, że zostali okradzeni lub zgubili swój dowód, powinno być pójście do banku i zastrzeżenie dokumentu.

Ważne jest to, że nie trzeba mieć konta bankowego aby zastrzeżenia dokonać. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z usług bankowych i nie ma takiego zamiaru powinien pójść do banku, aby przestępca, który jest w posiadaniu jego dokumentu nie mógł założyć konta albo dokonać innego przestępstwa.

System DZ jest międzybankowy. Obecnie wykorzystywany jest przez dziesiątki tysięcy przedsiębiorców. Tych, którzy w swojej działalności wykorzystują dowód osobisty do tego, aby uwiarygodnić klientów, sprawdzić tożsamość. Jest także otwarty dla nowych chętnych. DZ jest chyba jednym z największych w kraju systemów bezpieczeństwa naszej tożsamości.   

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=UbcGL29vcfo

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł: