Grzegorz Krawiec

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.

Fot. Allianz Polska

Członek zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finanse i Bankowość.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz certyfikat Financial Risk Manager.

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w departamencie audytu i doradztwa w PwC Polska. Przez kolejne lata awansował na stanowisko menadżera.

W latach 2008-2011 zajmował stanowisko managera w PwC Australia w zespole doradczym ds. rozwiązań dla treasury, w Departamencie Globalnych Rynków Kapitałowych.

Z Allianz Polska związany od 2011 roku. Zaczynał jako dyrektor finansowy w spółce Allianz Direct New Europe. W 2012 roku objął stanowisko dyrektora ds. kontroli kosztów w grupie Allianz w Polsce. Jednocześnie od 2012 roku był członkiem Zarządu w spółkach Allianz Polska Services Sp. z o. o, Allianz Edukacja S.A i Allianz Informatyka Sp. z o.o. Od 2014 roku zajmował także stanowisko dyrektora ds. planowania i kontroli w spółce majątkowej i życiowej. Od września 2018 roku członek zarządu, odpowiedzialny za zarządzenie Pionem Finansowym w obydwu spółkach ubezpieczeniowych Allianz w Polsce.

Udostępnij artykuł: