Grzegorz Paszkiewicz zaprzestaje pełnienia funkcji Wiceprezesa

Kadry

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło formalne zaprzestanie pełnienia przez Grzegorza Paszkiewicza funkcji Wiceprezesa Zarządu Casus Finanse SA oraz Członka Zarządów Spółek zależnych w ramach Grupy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło formalne zaprzestanie pełnienia przez Grzegorza Paszkiewicza funkcji Wiceprezesa Zarządu Casus Finanse SA oraz Członka Zarządów Spółek zależnych w ramach Grupy.

Grzegorz Paszkiewicz  pozostaje akcjonariuszem Casus Finanse, zaprzestając prowadzenia operacyjnej, zarządczej pracy na rzecz Spółek Grupy.

Do zmian wynikających z nowego podziału zadań i obowiązków w ramach Zarządu Grupa Casus Finanse przygotowywała się od kilku miesięcy. W kwietniu do trzyosobowego Zarządu Casus Finanse (Sławomir Szarek - Prezes Zarządu, Grzegorz Paszkiewicz - Wiceprezes Zarządu i Rafał Lasota - Członek Zarządu) dołączyli Krzysztof Mędrala i Artur Listwan. Powiększenie Zarządu związane było z planami dalszego dynamicznego rozwoju oraz koniecznością jasnego określenia zadań wynikających z nowej strategii Grupy Kapitałowej Casus Finanse.

źródło: www.casus.com.pl

Udostępnij artykuł: