Grzegorz Piwowar: Kondycja sektora dobrą prognozą na przyszłość

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Banku Pekao S.A.

Maciej Małek: Wyniki chociażby ostatnich strestestów pokazały, że kondycja sektora jest dobra, ale z myślą o przyszłości musimy stawiać pytanie i odpowiadać na wyzwania, które nie są specyfiką polskiego sektora, tylko dotyczą całej branży.

Grzegorz Piwowar: To prawda. Wyniki strestestów, które zostały w ostatnich dniach opublikowane pokazują, że kondycja naszego sektora bankowego jest więcej niż dobra. Na tle Europy nasz sektor bankowy wyróżnia się w sposób istotny in plus. Jeśli chodzi o wyniki testów, jak i kwestie związane ze sposobem działania myślę, że jest to dobra informacja dla nas jeśli chodzi o przyszłość. Co dalej?

Stajemy w tym momencie jako sektor bankowy przed nowymi wyzwaniami perspektywicznie. Jakie to są wyzwania? Z jednej strony to makrotrendy – chociażby element związany ze starzeniem się społeczeństwa, drugi to element związany z rosnąca klasą średnią, z drugiej strony związany z aspektem większej mobilności naszego społeczeństwa – rewolucji cyfrowej.

Mówię to nie w perspektywie roku czy dwóch, a raczej, że warto na to spojrzeć w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Te zjawiska są ważne i każdy bankowiec, który mówi o pewnych planach na przyszłość powinien brać pod uwagę makrotrendy, związane z tym, co się dzieje z klientami.

Kolejnym obszarem jest obszar regulacji. Regulacje były, są i będą i ich ilość będzie w najbliższych latach rosła. To jest kwestia wymogów kapitałowych, oceny ryzyka, to, co pozostaje po stronie sektora bankowego. Kolejnym obszarem, o którym warto powiedzieć jest kwestia konkurencji, która jak w każdej branży była, jest i będzie. W sektorze bankowym jest dość silna i to, co bym podkreślił to zjawisko wchodzenia na rynek innych produktów niż produkty bankowe. Mówiąc o perspektywach, z którymi muszą się teraz zmierzyć bankowcy powinniśmy wziąć pod uwagę aspekt konkurencji także podmiotów niebankowych.

Kolejnym aspektem, który warto podkreślić jest element legitymacji, pewnej równowagi między społeczeństwem a sektorem bankowym. To kwestia odpowiedzialności, utrzymania zaufania. Przeprowadzone i opublikowane badania wskazują, że nasz sektor bankowy cieszy się zdecydowanie większym zaufaniem na tle innych rynków – to dobra dla nas informacja. Ale nie jest to nam dane raz na zawsze. To jest punkt atencji, pewna odpowiedzialność, jako instytucja zaufania publicznego powinniśmy o tym pamiętać w przyszłości.

Te cztery obszary to jest to, co nas czeka w przyszłości i każdy powinien o nich myśleć i na nich skupić swoją działalność.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Grzegorz Piwowar: Kondycja sektora dobrą prognozą na przyszłość”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: