Grzegorz Rybicki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Fot. Grupa Lotos S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczął pełnić od dnia 28 czerwca 2018 r. wchodząc w skład Rady X kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.

Pan Grzegorz Rybicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990–1992 odbył etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a następnie w latach 1992–1994 odbył aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od roku 1995 w ramach spółki adwokackiej w Warszawie. W roku 1993 odbył szkolenie i staż adwokacki w USA (Chicago), w ramach programu organizowanego przez American Bar Association, Naczelną Radę Adwokacką oraz De Paul University w Chicago.

W latach 1997 – 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia z Zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, instytucie Prawa Własności intelektualnej. Od roku 2001 do 2018 był arbitrem Komisji Prawa Autorskiego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przeszłości członek rad nadzorczych dużych spółek prawa handlowego. Od początku swojej praktyki zawodowej zajmuje się zagadnieniami sprawami związanymi z szeroko pojętym prawem handlowym, gospodarczym, obsługą i doradztwem prawnym na rzecz spółek prawa handlowego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkich powołanych na XI kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: