GUS: 81,9 tys. nowych miejsc pracy w II kwartale 2020 roku, aż o 48 proc. mniej kdk

Rynek pracy

W II kw. utworzono 81,9 tys. nowych miejsc pracy, o 48,0 proc. mniej kdk - podał w czwartek GUS.

Napis praca na gazecie z ogłoszeniami
Fot. stock.adobe.com/fotogestoeber

W II kw. utworzono 81,9 tys. nowych miejsc pracy, o 48,0 proc. mniej kdk - podał w czwartek GUS.

.@GUS_STAT: na koniec II kw. 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 81,4 tys. i była większa niż w końcu I kwartału 2020 r. o 4,9 tys., tj. o 6,4 proc. #praca #RynekPracy #GUS

GUS podał, że nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych? — 16,1 tys. (19,7 proc.), przetwórstwie przemysłowym — 15,7 tys. (19,2 proc.) oraz budownictwie — 10,5 tys. (12,8 proc.).

Gdzie najmniej nowych miejsc pracy?

Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w jednostkach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 0,2 tys. (0,2 proc.).

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w sierpniu w górę, ale i tak znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii koronawirusa >>>

GUS podał też, że na koniec II kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 81,4 tys. i była większa niż w końcu I kwartału 2020 r. o 4,9 tys., tj. o 6,4 proc.

W porównaniu z końcem II kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 70,4 tys., tj. o 46,4 proc.

W II kw. zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy

W II kwartale zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy, o 21,9 proc. mniej kdk, jednak wzrosła liczba likwidacji związanych z COVID-19 - podał także w czwartek GUS.

GUS podał, że o ile w I kwartale związek z COVID-19 odnosił się do ok. 1/4 zlikwidowanych miejsc pracy, to w drugim kwartale - już do 1/3.

Czytaj także: Najmniej wolnych miejsc pracy od czterech lat w II kwartale 2020 roku >>>

"Likwidacja miejsc pracy miała miejsce we wszystkich klasach wielkości jednostek. Mniejszy niż średnio w Polsce udział miejsc pracy zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną był w jednostkach, w których pracowało do 9 osób" - napisano.

GUS podał też, że w końcu czerwca 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 10,2 proc. i było to o 0,8 pkt. proc. mniej niż w końcu marca 2020 roku.

Według GUS, w stopniu znacząco wyższym niż średnio w Polsce przejście na pracę zdalną miało miejsce w regionie warszawskim stołecznym. Niemal co 5 pracujący wykonywał tam pracę zdalnie.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: