GUS: bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 2,1 pkt w grudniu

Gospodarka

Fot. Pixabay.com

W grudniu 2017 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 2,1 pkt w grudniu - podał @GUS_STAT

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 3,3 pkt proc. m/m w grudniu 2017 r. i wyniósł plus 2,1 pkt (i wzrósł o 5,8 pkt proc. r/r) – wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski.

Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Najwyższe spadki odnotowano w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,8 pkt proc.) oraz przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,5 i 2,9 pkt proc.) – podał w komunikacie GUS.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej także spadł

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,6 pkt proc. m/m (ale wzrósł o 6,5 pkt r/r) i wyniósł -0,2 pkt, podano także.

Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe (spadki od 2,7 pkt proc. przy ocenie przyszłego poziomu bezrobocia do 4,8 pkt proc. przy ocenie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego) – podano w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 420 wywiadów w okresie 4-13 grudnia 2017 r. (w tym 85 metodą CATI).

Źródło: ISBNews

 

Udostępnij artykuł: