GUS: bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 2,1 pkt w grudniu

Gospodarka

W grudniu 2017 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Fot. Pixabay.com

W grudniu 2017 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do 2,1 pkt w grudniu - podał @GUS_STAT

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 3,3 pkt proc. m/m w grudniu 2017 r. i wyniósł plus 2,1 pkt (i wzrósł o 5,8 pkt proc. r/r) - wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski.Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Najwyższe spadki odnotowano w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,8 pkt proc.) oraz przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,5 i 2,9 pkt proc.) - podał w komunikacie GUS.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej także spadł

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,6 pkt proc. m/m (ale wzrósł o 6,5 pkt r/r) i wyniósł -0,2 pkt, podano także.Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe (spadki od 2,7 pkt proc. przy ocenie przyszłego poziomu bezrobocia do 4,8 pkt proc. przy ocenie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego) - podano w komunikacie.Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 420 wywiadów w okresie 4-13 grudnia 2017 r. (w tym 85 metodą CATI).

Źródło: ISBNews

 
Udostępnij artykuł: