GUS: deficyt sektora „general government” spadł do 0,2 proc. PKB w 2018 r.

Gospodarka

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 0,2% PKB (po rewizji) na koniec 2018 r. wobec 1,5% PKB w 2017 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 48,9% PKB wobec 50,6% PKB rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

Pieniądze na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/jintana

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 0,2% PKB (po rewizji) na koniec 2018 r. wobec 1,5% PKB w 2017 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 48,9% PKB wobec 50,6% PKB rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

#Deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 0,2% PKB (po rewizji) na koniec 2018 r. wobec 1,5% PKB w 2017 r., a #zadłużenie sięgnęło odpowiednio: 48,9% PKB wobec 50,6% PKB rok wcześniej #generalgovernment

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 5 036 mln zł, co stanowi 0,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 035 254 mln zł, tj. 48,9% PKB" - czytamy w komunikacie.

Deficyt sektora "general government" w latach 2015-2016 został skorygowany

GUS podał też, że deficyt sektora "general government" w latach 2015-2016 został skorygowany odpowiednio do 2,6% PKB i 2,4% (z wcześniej szacowanych odpowiednio: 2,7% PKB i 2,2%).W kwietniu br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 0,4% PKB na koniec 2018 r., a zadłużenie tego sektora - 48,9% PKB.Czytaj także: Eurostat: dług sektora general government Polski wzrósł do 49,1 proc. PKB w I kw. 2019 r. >>>

W uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu rząd napisał, że deficyt general government wyniesie 41,4 mld zł, tj. 1,9% KB w 2019 r. oraz 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r. Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r. i 46,3% na koniec 2020 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: