GUS: deficyt sektora general government spadł r/r do 44,08 mld zł w 2017 roku

Gospodarka

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniósł 44,08 mld zł 2017 r. wobec 45,87 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Banknoty dwudzietozłotowe
Fot. Pixabay.com

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniósł 44,08 mld zł 2017 r. wobec 45,87 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

#GUS: #deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 44,08 mld zł 2017 r. wobec 45,87 mld zł w 2016 r. #generalgovernment @GUS_STAT

W samym IV kw. 2017 r. deficyt w tym ujęciu wyniósł 46,51 mld zł wobec 0,63 mld zł nadwyżki w III kw. ub.r., podał GUS w danych o niefinansowych rachunkach kwartalnych według sektorów instytucjonalnych.Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2017 roku 1,5% PKB (wobec 2,3% - po rewizji - rok wcześniej).Ministerstwo Finansów skomentowało wówczas, że deficyt sektora general government spadł w ub.r. o 0,8 pkt proc. głównie w wyniku istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa (o ok. 21 mld zł), na co z kolei wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych.Czytaj także: Moody’s: deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w latach 2018-2019 >>>

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: