GUS: dochód rozporządzalny emerytów wyniósł w 2016 r. niemal 1500 zł

Mój plan emerytalny

Fot. Pixabay.com

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wyniósł 1 499 zł w 2016 roku i był o 1,6% wyższy od średniej ogólnopolskiej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Według #GUS, dochód rozporządzalny emerytów wyniósł w 2016 r. niemal 1500 zł #emerytury

“W 2016 roku w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1499 zł. Grupa ta była bardzo niejednorodna pod względem wysokości dochodów, gdyż w gospodarstwach domowych emerytów przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 1569 zł i był o 34,8% wyższy niż w gospodarstwach rencistów (1164 zł). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach emerytów i rencistów był o 1,6% wyższy od średniej ogólnopolskiej (emerytów o 6,4% wyższy, a rencistów o 21,0% niższy od przeciętnej dla Polski)” – podano w raporcie.

Z drugiej strony okazuje się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe w 2016 r. wyniósł w gospodarstwach emerytów i rencistów 2783 zł i stanowił ok. 67% przeciętnego miesięcznego dochodu na gospodarstwo domowe w Polsce ogółem.

Głównym źródłem dochodu były emerytury i renty

“W 2016 roku w stosunku do 2015 r. poziom realnego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wzrósł o 4,6%, a w samych gospodarstwach emerytów wzrósł o 4,5% (w gospodarstwach rencistów wzrósł o 4,6%)” – zaznaczyli autorzy raportu.

W łącznej grupie gospodarstw domowych emerytów i rencistów główne źródło dochodów stanowiły dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 83,7%, przy czym dochody z emerytur stanowiły – 71,9% łącznego dochodu rozporządzalnego, a z rent 5,2%. Dochody z pracy (najemnej, na własny rachunek, z gospodarstwa rolnego) stanowiły 9,8% dochodu rozporządzalnego gospodarstw emerytów i rencistów.

W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82% to gospodarstwa emerytów (w składzie tych gospodarstw mogły się znajdować zarówno osoby w wieku 60 lat i więcej, jak i młodsze). Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: