GUS: eksport w euro spadł o 1,4 proc. rdr, import o 6 proc. rdr w okresie styczeń – listopad 2020 r.

Gospodarka

Eksport spadł o 1,4% r/r do 217,1 mld euro w styczniu-listopadzie 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 6% r/r i wyniósł 205,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Znak z napisem: import - eksport
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Eksport spadł o 1,4% r/r do 217,1 mld euro w styczniu-listopadzie 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 6% r/r i wyniósł 205,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Dodatnie saldo wyniosło 11,4 mld euro, w styczniu-listopadzie ub.r.: 1,3 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 245,7 mld USD, a import 232,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,6%, a w imporcie o 5,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13,0 mld USD, w analogicznym okresie 2019 r. wyniosło 1,4 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,5 proc. rdr, import o 5,3 proc. w listopadzie 2020 r. >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 2,3 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 2,3% r/r i wyniósł 62,4 mld euro w styczniu-listopadzie 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 7% r/r do 44,8 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 pkt proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie obniżył się o 0,2 pkt proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 78,2 mld zł (20 mld USD, 17,6 mld euro) wobec 55,1 mld zł (14,4 mld USD, 12,8 mld euro) w styczniu - listopadzie 2019 r., podano także.

"Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2019 r. 66,0%), a importu ogółem - 64,1% (wobec 63,8% w styczniu - listopadzie 2019 r.)." - czytamy dalej.

Po jedenastu miesiącach 2020 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Niemiec oraz Szwecji, a w imporcie wzrost - z Chin, Korei Południowej i Holandii, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczów, wosków

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-listopad 2020 r. dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 24,4%), napojów i tytoniu (o 18,7%), żywności i zwierząt żywych (o 8,3%) chemii i produktów pokrewnych (o 7,8%) oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 4,6%), podał GUS.

"W okresie styczeń – listopad ub. r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek w połowie sekcji towarowych" - czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 29,0%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 2,1%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 1,7%) oraz maszynach i urządzeniach transportowych (o 0,5%), podał Urząd.

"W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 23,2%), napojach i tytoniu (o 16,9%), żywności i zwierzętach żywych (o 6,6%), różnych wyrobach przemysłowych (o 5,7%) oraz chemii i produktach pokrewnych (o 5,2%), natomiast spadek zaobserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 39,4%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,1%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 6,5%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 4,8%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,6%)" - czytamy także. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: