GUS: eksport w euro spadł o 4,3 proc. rar, import o 7,2 proc. w styczniu

Gospodarka

ksport spadł o 4,3% r/r do 19,2 mld euro w styczniu 2021 r., zaś import spadł w tym okresie o 7,2% r/r do 18,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Import, eksport
Fot. stock.adobe.com/tumsasedgars

ksport spadł o 4,3% r/r do 19,2 mld euro w styczniu 2021 r., zaś import spadł w tym okresie o 7,2% r/r do 18,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Dodatnie saldo wyniosło 0,8 mld euro, w styczniu 2020 r. 0,3 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 23,5 mld USD, a import 22,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 4,8%, a w imporcie o 1,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 0,3 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Banki i KUKE z nową ofertą dla eksporterów >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec spadł do 5,4 mld euro

Polski eksport do Niemiec zmniejszył się o 3% r/r i wyniósł 5,4 mld euro w styczniu 2021 r., zaś import w tym czasie spadł o 5,7% r/r do 3,9 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie wzrósł o 0,3 pkt proc. i stanowił 21,2%. Dodatnie saldo wyniosło 6,8 mld zł (1,8 mld USD, 1,5 mld euro) wobec 6,1 mld zł (1,6 mld USD, 1,4 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 59,5 mld zł, w tym z UE - 55,6 mld zł, wobec odpowiednio 61,6 mld zł, w tym z UE 55,4 mld zł w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,9% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem - 64,7% (wobec 64,8% w styczniu 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczy, wosków

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu 2021 r. dotyczył olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 29,9%), podał GUS.

"W eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 29,9%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 4,2%), różnych wyrobów przemysłowych (o 4,1%), chemii i produktach pokrewnych (o 2,8%) oraz maszynach i urządzeniach transportowych (o 1,1%)]" - czytamy w komunikacie.

Spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 23,9%), napojach i tytoniu (o 18,4%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 5,5%) oraz w żywności i zwierząt żywych (o 1,3%), podał Urząd.

W imporcie największy wzrost zanotowano w różnych wyrobach przemysłowych (o 5,3%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 2%) oraz chemii i produktach pokrewnych (o 1,6%), natomiast spadek zaobserwowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 25,3%), żywności i zwierzętach żywych (o 10,3%), napojach i tytoniu (o 7,5%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 6,2%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 6,1%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 2,3%), podał też Urząd.

GUS poinformował dziś, że eksport spadł o 4,3% r/r do 19,2 mld euro w styczniu 2021 r., zaś import spadł w tym okresie o 7,2% r/r do 18,4 mld euro.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: