GUS: eksport w euro spadł o 5,6 proc. rdr, import o 9,6 proc. rdr w okresie styczeń – sierpień 2020 r.

Gospodarka

Eksport spadł o 5,6% r/r do 147,7 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 9,6% r/r i wyniósł 141,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Import, eksport
Fot. stock.adobe.com/tumsasedgars

Eksport spadł o 5,6% r/r do 147,7 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 9,6% r/r i wyniósł 141,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

.@GUS_STAT: obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyniosły w cenach bieżących 649,0 mld zł w eksporcie (spadek o 3,2% r/r) oraz 621,0 mld zł w imporcie (spadek o 7,4% r/r) #GUS #statystyki #HandelZagraniczny #import #eksport

Dodatnie saldo wyniosło 6,3 mld euro, w styczniu - sierpniu ub.r. minus 0,1 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 163,6 mld USD, a import 156,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 7,3%, a w imporcie o 11,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,9 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 0,1 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec spadł o 3,3 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec spadł o 3,3% r/r i wyniósł 41,9 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 11,9% r/r do 30,6 mld euro, podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 28,4%, a w imporcie obniżył się o 0,6 pkt proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 49,9 mld zł (12,5 mld USD, 11,3 mld euro) wobec 37 mld zł (9,7 mld USD, 8,6 mld euro) w styczniu - sierpniu 2019 r., podano także.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 458,9 mld zł, w tym z UE - 415 mld zł, wobec odpowiednio 496,7 mld zł, w tym z UE 464,9 mld zł w analogicznym okresie 2019 roku" - czytamy dalej.

W okresie styczeń-sierpień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Stanów Zjednoczonych, a w imporcie wzrost - z Korei Południowej i Chin, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczów, wosków

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-sierpień 2020 r. dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 25,5%), napojów i tytoniu (o 18,3%), żywności i zwierząt żywych (o 6,8%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 5,5%), podał także GUS.

"W okresie styczeń-sierpień br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek w większości sekcji towarowych" - czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 33,6%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 7,2%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 6%), podał Urząd.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 0,8 proc. rdr, import spadł o 5,1 proc. w sierpniu >>>

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 29,0%), napojów i tytoniu (o 14,2%), żywności i zwierząt żywych (o 5,2%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 2,7%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 44,5%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,0%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 10,3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 10,6%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,6%), podał też Urząd.

GUS poinformował dziś, że eksport spadł o 5,6% r/r do 147,7 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 9,6% r/r i wyniósł 141,4 mld euro.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: