GUS: eksport w euro wzrósł o 18,5 proc. rdr, import o 23,3 proc. rdr w styczniu-październiku 2021 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 18,5% r/r do 232,5 mld euro w styczniu-październiku 2021 r., zaś import wzrósł o 23,3% w tym okresie i wyniósł 231,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Klawisze z napisami: import, eksport
Fot. stock.adobe.com/kebox

Eksport wzrósł o 18,5% r/r do 232,5 mld euro w styczniu-październiku 2021 r., zaś import wzrósł o 23,3% w tym okresie i wyniósł 231,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 1 mld euro, w styczniu-październiku 2020 r.: 8,4 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 278 mld USD, a import 276,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 25,9%, a w imporcie o 31%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,3 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 9,6 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Najszybciej rósł eksport paliw mineralnych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-październik 2021 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych - o 58,5% r/r, podał także GUS.

"W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 58,5%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 44,8%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 34,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,6%), maszyn i urządzeń transportowych (o 22,8%), różnych wyrobów przemysłowych (o 22,1%), chemii i produktów pokrewnych (o 22,1%), żywności i zwierząt żywych (o 12,2%) oraz towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 9,8%), a spadek napojów i tytoniu (o 0,8%)" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GUS: nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniosła 1,8 mld euro >>>

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 155,3%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 42,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 37,6%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,1%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 31,9%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,3%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 23,6%), różnych wyrobach przemysłowych (o 20,7%), w żywności i zwierzętach żywych (o 7,7%) oraz w napojach i tytoniu (o 4,3%), podał też GUS.

Eksport do Niemiec wzrósł do 66,5 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 18% r/r i wyniósł 66,5 mld euro w styczniu-październiku 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 21,8% r/r do 48,7 mld euro, podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 28,6%, a w imporcie spadł o 0,7 pkt proc. i stanowił 21,1%. Dodatnie saldo wyniosło 80,8 mld zł (21,2 mld USD, 17,8 mld euro) wobec 67,7 mld zł (17,2 mld USD, 15,3 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 86,3% (w tym UE 74,7%), a w imporcie - 63,2% (w tym UE 54,4%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 74%) i 65,3% (w tym UE 55,6%) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,8%), a importu ogółem - 64,9% (wobec 64,2% w styczniu - październiku 2020 r.), podał także Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: