GUS: eksport w euro wzrósł o 19 proc. rdr, import o 15,6 proc. rdr od stycznia do kwietnia 2021 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 19% r/r do 90 mld euro w styczniu-kwietniu 2021 r., zaś import wzrósł o 15,6% w tym okresie i wyniósł 86,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Import, eksport
Fot. stock.adobe.com/tumsasedgars

Eksport wzrósł o 19% r/r do 90 mld euro w styczniu-kwietniu 2021 r., zaś import wzrósł o 15,6% w tym okresie i wyniósł 86,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Dodatnie saldo wyniosło 3,5 mld euro  w styczniu - kwietniu 2021 r. wobec 0,8 mld euro rok temu.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 108,4 mld USD, a import 104,2 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 30,3%, a w imporcie o 26,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 0,9 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: NBP: silny wzrost wartość eksportu i importu w kwietniu >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 25,9 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 22,1% r/r i wyniósł 25,9 mld euro w styczniu-kwietniu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 17,4% r/r do 18,9 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie o 0,3 pkt proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 32,2 mld zł (8,6 mld USD, 7 mld euro) wobec 22,3 mld zł (5,7 mld USD, 5,1 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 287,9 mld zł, w tym z UE - 267,3 mld zł, wobec odpowiednio 237,5 mld zł, w tym z UE 214,9 mld zł w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65, 6%), a importu ogółem - 64,7% (wobec 63,4% w styczniu -kwietniu 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport maszyn i urządzeń transportowych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. dotyczył maszyn i urządzeń transportowych (o 34%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 32,5%), różnych wyrobów przemysłowych (o 30,7%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 28,1%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 23,6%), chemii i produktach pokrewnych (o 18,9%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 11,6%) żywności i zwierząt żywych (o 8,9%) oraz napojów i tytoniu (o 1,4%), natomiast spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 25,9%), podał GUS.

"Po czterech miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost w prawie wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie" - czytamy w komunikacie.

W imporcie największy wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 62,9%), różnych wyrobach przemysłowych (o 26,0%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 25,9%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 25,7%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 23,4%), w chemii i produktach pokrewnych (o 19,7%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 6,4%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 6,1%), w napojach i tytoniu (o 5,4%) oraz w zwierzętach żywych i tytoniu (o 4,8%), podał Urząd.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: