GUS: eksport w euro wzrósł o 21,8 proc. rdr, import o 24,9 proc. rdr w styczniu – sierpniu 2021 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 21,8% r/r do 182,5 mld euro w styczniu-sierpniu 2021 r., zaś import wzrósł o 24,9% w tym okresie i wyniósł 180,7 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Eksport, import
Fot. stock.adobe.com/kamonrat

Eksport wzrósł o 21,8% r/r do 182,5 mld euro w styczniu-sierpniu 2021 r., zaś import wzrósł o 24,9% w tym okresie i wyniósł 180,7 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld euro, w styczniu - sierpniu 2020 r. 5,2 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 219,4 mld USD, a import 217,2 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 32,1%, a w imporcie o 35,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 5,7 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Najszybciej rósł eksport paliw mineralnych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-sierpień 2021 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych o 43,6% r/r, podał GUS.

"W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 43,6%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 40,8%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 38,2%), maszyn i urządzeń transportowych (o 30,4%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 29,0%), różnych wyrobów przemysłowych (o 25,6%), chemii i produktów pokrewnych (o 22,8%), żywności i zwierząt żywych (o 11,3%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 2,6%) oraz napojów i tytoniu (o 1,3%)." - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 19,4 proc. rdr, import o 32,9 proc. w sierpniu >>>

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 126,6%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 39,4%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,3%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 35,6%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 29,9%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 28,1%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 26,0%), różnych wyrobach przemysłowych (o 23,5%), w napojach i tytoniu (o 8,6%) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 6,9%), podał GUS.

Eksport do Niemiec wzrósł o 22,6 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 22,6% r/r i wyniósł 52,5 mld euro w styczniu-sierpniu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 22,4% r/r do 38,4 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie spadł o 0,4 pkt proc. i stanowił 21,3%. Dodatnie saldo wyniosło 64 mld zł (16,9 mld USD, 14,1 mld euro) wobec 50,5 mld zł (12,7 mld USD, 11,4 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 594 mld zł, w tym z UE - 549,1 mld zł, wobec odpowiednio 473 mld zł, w tym z UE 428,5, mld zł w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 64,6%), a importu ogółem - 64,6% (wobec 64,1% w styczniu - sierpniu 2020 r.), podał także Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: