Eksport odrobił starty po pandemii, dane GUS

Gospodarka

Eksport wzrósł o 22,9% r/r do 136,8 mld euro w styczniu-czerwcu 2021 r., zaś import wzrósł o 23,6% w tym okresie i wyniósł 133 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Statek i ciężarówki dostarczające towary
Fot. stock.adobe.com/enanuchit

Eksport wzrósł o 22,9% r/r do 136,8 mld euro w styczniu-czerwcu 2021 r., zaś import wzrósł o 23,6% w tym okresie i wyniósł 133 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 3,8 mld euro, w styczniu-czerwcu 2020 r. 3,7 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 165,2 mld USD, a import 160,6 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 35,2%, a w imporcie o 35,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 4,1 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 24,1 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 24,1% r/r i wyniósł 39,2 mld euro w styczniu-czerwcu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 23,9% r/r do 28,7 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 28,7%, a w imporcie o 0,1 pkt proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 47,9 mld zł (12,7 mld USD, 10,5 mld euro) wobec 37,2 mld zł (9,3 mld USD, 8,4 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 441,6 mld zł, w tym z UE - 409,1 mld zł, wobec odpowiednio 421,4 mld zł, w tym z UE 358,8 mld zł w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,3% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,7%), a importu ogółem - 64,6% (wobec 64,1% w styczniu-czerwcu 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport surowców niejadalnych

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. dotyczył surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,8%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 37,1%), maszyn i urządzeń transportowych (o 35,6%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 29,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 28,1%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28%), chemii i produktów pokrewnych (o 20,8%), żywności i zwierząt żywych (o 10,1%) oraz napojów i tytoniu (o 1,4%), podał GUS.

"Po sześciu miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych w imporcie, natomiast w eksporcie spadek tylko w jednej sekcji towarowej" - czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 16,2%), podał Urząd.

"W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 91,6%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 34,8%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 31,3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 30,4%), różnych wyrobach przemysłowych (o 27,7%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 25,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 25,2%), w olejach, tłuszczach woskach zwierzęcych i roślinnych (o 18,2%), w napojach i tytoniu (o 8,1%) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 5,8%)" - czytamy także. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: