GUS: eksport w euro wzrósł o 4,4 proc. rdr, import o 2,2 proc. rdr w okresie styczeń-marzec 2019 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 4,4% r/r do 56,6 mld euro w okresie styczeń-marzec 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,2% r/r do 56,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Napis: eksport i import
Fot. stock.adobe.com/Coloures-Pic

Eksport wzrósł o 4,4% r/r do 56,6 mld euro w okresie styczeń-marzec 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,2% r/r do 56,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 243,7 mld zł w eksporcie (wzrost o 7,6% r/r) oraz 244,8 mld zł w imporcie (wzrost o 5,4% r/r) #GUS #import #eksport @GUS_STAT

Ujemne saldo wyniosło 0,3 mld euro wobec 1,4 mld euro deficytu w tym samym okresie ub.r."Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 64,4 mld USD, a import 64,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 2,6%, a w imporcie o 4,6%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,7 mld USD" - czytamy w komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wyniósł 15,3 mld euro

Polski eksport do Niemiec wyniósł 15,3 mld euro w okresie styczeń-marzec 2019 r. bez zmian r/r, zaś import w tym czasie wzrósł o 1,6% r/r do 12,9 mld euro, podał także GUS."Dodatnie saldo wyniosło 10,4 mld zł (2,7 mld USD, 2,4 mld euro) wobec 10,9 mld zł (3,2 mld USD, 2,6 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 27%, a w imporcie o 0,1 pkt proc i stanowił 22,7%.Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4% r/r do 45,6 mld euro, zaś import wzrósł o 0,2% r/r do 33,5 mld euro, podał Urząd.W styczniu-marcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii oraz Niemiec.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie, podobnie jak w analogicznym okresie ub. r. 66,8%, a w imporcie ogółem - 64,1% (wobec 65,5% w styczniu-marcu 2018 r.), podał też Urząd.

Eksport w USD do Rosji wzrósł o 2,1 proc. rdr

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 2,1% r/r do 1,9 mld USD w okresie styczeń-marzec 2019 roku.Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,5% do 1,6 mld euro, podano w komunikacie."Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 87,4% (w tym UE 80,5%), a w imporcie - 66,3% (w tym UE 58,8%), wobec odpowiednio 87,7% (w tym UE 81,2%) i 67% (w tym UE 60%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 5,3% i 8,6% w styczniu - marcu 2018 r." - czytamy w komunikacie.Import z Rosji w okresie styczeń-marzec 2019 r. spadł o 16,3% do 3,9 mld USD (w euro odnotowano spadek o 10,3% do 3,4 mld euro).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: